Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 10 Décembre 1916 98" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AKUJNJ\iiMttJyi:SPlUJZ,tilN. 1 xvIA 1» IS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . • . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. i.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 31. ta—tir ■■■■■■■ in ■ -i ■WB——M. »■. tu., m— . . .... ... uu-g-g K ■ Prijs per numraer : 5 centiem Zondasr. 5 Augusti 1917 De Gazet van Leuven □ ABONNEMËNTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. | I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFW1SSELING TE ZENDEN : r. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 3 Dimanche 20 Janvier 1918 100 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Uet nuramer . . . . - 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zieli te Leuven, bij YAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Uilenspiegel van Leuven

KBRSTK JAÀRGANG NUMMkiR 38 Prija : 10 Centiem. ZONDAG 20 OKTOBER 1918. Abonnements : Een jaar, 5.00 fr. — Zes m tnnd, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk mfi<l*werker i* Ter*ntwoord»iijk vooi- psleji ,i. # ' Jj ...

Als 't past

A. V. V. G V. Voor God en Vlaanderen ! Tôt ter dood ! FEBRUARI 1014. EERSTE 10- DUIZENDTAL ALS 'TPAST... Opgesteld door zeven Filozofen Uitgever : Heer Jozef Van de Ven, Zwartzustersstraat, 12, Leuven Prijs per nummer : «1 O centiemen Eene bestelîing van meer dan 20 nummers /ordt vrachtvrij opgestuurd Dit het Harle ! Ons doel is eenvoudig : wij ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zcs maancl, 2.50 fu. — Drie maand, 1.25 f A AN DEN IJZEK ! ! 50.008 Soldaten staan gereed om Vlaanderens zelfstandigheid te verdedigen. ■ EERàlE JAARGANG NUMMER 28 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 11 OOGST ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Ja%*rgang, nr 4. Prijs per nummer : 5 centiemen Zondag*. 31 December 1916. De Gazet van Leuven X/— » II.I I—III i II mil I — ■— □ Aïaonnementsprij s : Per jaar 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden .... 1,25 fr. 1 | Voor 6 maanden .... 0,65 fr. alle briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ggxn ■ m i ■■ i ...

Uilenspiegel van Leuven

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

M° 43 Dimanche 24 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 31 Dimanche 2 Août 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Pages