Your search * has 97 results

a-z index of titles
  • Poperinge

Filters

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Mei 1917 N° 3 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Bàheer : S, H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30/j. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAN ONZE LEZERS. Ons bladje verschijnt aile maandeii en wordi ïcostoloos gezonden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten sUl.) Tôt heden hebben ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperinsnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 /1- M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje friscli en blij te moè, Zijn volk is vroom en lief en goed, Eu 't leven is er toch zoo zoet; Daar zingt un lacht u ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, St-Jan ter Biezen ( Watou) A AH ©Mil ILIflW Gezien de tijdsomstandigheden is het ons zeer moeilijk geweest het vorig nummer aan ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje (1er' Poperingnaars in *1 leger. Bahaer: E. H. Jal. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 jj. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAH ONZE LF.ZERS. Ons bladje verschijnt aile maanden en woi'dl Jteostelooss gezouden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten st i 1.) Tôt heden hebben wij ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — No 10 (27) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1000 (12-7-18) 1 Oogst 1918 De Poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maa! te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-JanterBiezen(Watou) | ...

Pages