Your search * has 34 results

a-z index of titles
  • De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

Filters

Series or title

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JÀARGANG - Nr 3 10 centiemen het nummer. Gent, 15 April 1916 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.FIISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. inra-iT—n—tt"--t■[■■munir ■ I I «i ■ il Ill—IHM I—11—■■■ — !■ I — REOACTIE ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG - Nr 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Mei 1916 DE EIGENAAR aswi.1 wmm «uni ^ Officieel orgaan der Maatschappij r»r*»r* r* r\ /\ P-fi /-ii r\ 1 /-I f\ 1 n C! rv/n A4-Â Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.FIISHZJIS, "Winkelstraat, 1, Gent. REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, 1 Rue ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG - Nr 5 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juni 1916 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société OigenQQFSD01cingen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.RISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. i ■* n ' î— ■ Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG - Np 6 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1916 DE EIGENAAR oKS dfiaMSSéappij Eigenaarsbelangen Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent jjll Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déter- ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG - - N" 7 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 Oogst 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiqenaarsbelanqen Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déterminent, qui lui donnent le rang et l'étendue ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG Nr 8 10 centiemen het nummer. Gent, 15 September 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaapsbelangen Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten beschermen niet alleenlijk deze, maar zij schenken dit nog het leven en bepalen de plaats welke het onder de rechten van den mensch ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAÀRGANG - Nr 9 10 centiemen het nummer. Gent, 15 October 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen Eigendom is het recht over iets te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen I Eigendom is het recht over iets'te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. (B. W. art. 544). La propriété est le droit de jouir et de disposer des ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG ~ Nr 11 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 December 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiqenaarsbelanqen Eigendom is het recht over iets te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3^ JÂARGANG - Nr 12 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Januari 1917 DE EIGENAAR Organe de la Société Eigenaarsbelangen Eigendom is een last, waarvan men veeleer de slaaf is dan den meester. | | La propriété est un fardeau, dont on est bien plus l'esclave que le maître. Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JAÂRGANG - N< 1 1U centiemen net nummer. Gent, 15 Februari 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Orerane de la Société Eigenaarsbelangen Wat ons land meest noodig heeft zijn geen nieuwe belastingen, maar wel | groote besparingen. | Ce ne sont pas des nouveaux impôts dont notre pays a le plus besoin mais bien de grandes économies. Dit ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JAARGANG - N' 2 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Maart 1917 DE EIGENAAR oïfr deeriaMSSÏéappii Eigenaarsbelangen De wet moet zoo spoedig mogelijk eene oplossing geven aan kwestiëa welke | | Les lois doivent résoudre le plus tôt possible ce qui ne peut être ajourné zonder gevaar niet mogen uitgesteld worden. | j sans danger. Dit blad ...

Pages