Your search * has 12662 results

a-z index of titles
  • Katholieke pers

Filters

Subject

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG B35I ëSJ »*«••» i aeonnementenï lZes maanden 4 franfc PïB '"E- 8 frank. Voor Holland * 11 ~ Voor ds andere landea van het postverbond », 20 — . Vil m ui- i ■ n-M "»• BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticbt door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 ...

De Belgische standaard

j&Af "■ ® ' 306 JS57I M ûinsdag 9 Januari 1917 [ jfliiESîiraisii | m g /MT ttideU* ! | 4l®*asrd«s, a-$o | g maar ds* î_ïS ; fiU4 ttidai»* im '* Ut** | | autf&à f. s-75 -%m»fîdet $-50 y KitMwsdea g-aS | BttMf* 'i Umé. I Bt«Wd I. ■rmaiidt» g-ee ; ;' ,rtaa*<te* Hi DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL «■ BEHEER; nu» ...

Pages