Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET S.S. »STATENDAM« GETORPEDEERD. Het Nederlandsche stoomschip »Statendam« varende onder den naam van »Justitia« werd onlangs ten Noordeir van de Iersche kust getorpedeerd. Ditschip werd zooals men weet in het begin van den oorlog door de Engelsche regeering gerequireerd en hoorde oorspronkelijk toe aan de Holland-Amerikalijn. Het mat ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

II MEI 1918 52STE JAARGANG No. 32 OPENING VAN HET ZEÏLSEIZOEN. De Watersportvereeniging »Amsterdam« en de Kon. Nederl. Roei- en Zeilvereeniging hebben verleden Zaterdag en Zondag het zeilseizoen geopend. Links: De feestelijke opening van het seizoen op de Nieuwe Meer door de Watersport Ver. »Amsterdam«. Het uitzeilen der bevlagde vloot. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

27 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 21 DE OORLOG ONDER DEN GROND VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD! EENIGE INTERESSANTE KIEKJES, DIE HET OORLOGSWERK VAN DEN MODERNEN KRIJG GOED ILLUSTREEREN: Loopgraven maken en gedekt vechten is tegenwoordig hoofdzaak. Zelfs onder het vechten door (zooals de onderste kiek laat zien) zijn de soldaten liggend bezig, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I • UITGAVE. N-V-PRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • HA5SAULAAN f£>. HAARLE.M • | ' »DE MAAGD VAN ORLEANS» IN HKT OPENLUCHTTHEATER TE VALKENBURG. Verleden Zondag 7 dezer werd in het bekende'Valkenburgsche openluchttheater het spedseîzoen geopend met de opvoering van Schiller s tooneeI<tuk »De maagd van Orléans* dat speciaal ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DAGEN VAN STRIJD. (Vèrvolg.) rr^-T-^- ]J het begin der schemering bemerkte Truand Ribotte, die van Verberie kwam. Hij rees op ►tl en w''de op zijn trouweloozen kameraad toe- •r I H snellen, toen Ferré hem ter aarde wierp. ►y „Welnu? Ben je dol geworden?" y Hn( „Laat mij dan...." ,,Neen, hij kan alarm maken. Vandaag zijn wij ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

9 JANUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 14 TWEE VEELZEGGENDE OORLOGSKIEKJES UIT ANTWERPEN: Boven: de dienstregeling van den trein naar Nederland wordt aan de deur van het Antwerpensche Centraalstation bekend gemaakt. Beneden: in een van de oorlogslazaretten: een gewond officier bestudeert met behulp van zijn verpleegster de stafkaart van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N-V-DRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • M AôSflULAAH M-9. HAARLËrvH KERSTMIS. Het vierde oorlogs-Kerstfeest ! De schrijnende tegenstelling tusschen den stillen vrede van den kerstnacht en den gruwel van het oorlogsgeweld zal weer snijden loor iedere ware Christenziel. Daar te Bethlehem waar nog ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I UlTGAVE. N-\/-DRUKKE.RIJ X>£L«SPAflR.NE.5TAD • • • {HassaulaaH *fr£). H AARLE.M^l VAN DE PLECHTIGE OPENING DER VETERINAIRE HOOGESCHOOL TE UTRECHT. (>roep van de officiëele personen, die bij de opening tegenwoordig waren o.a. Z. K. H. Prins Hendrik ; de ministers Posthuma, Plevte en Ort; Mr. Bosch van Oud ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 5 PF.CEMRER 1014 —" 49e JAARGANG — No. 9 DUITSCHE MITRAILLEURS MET HUN VOOR DE JACHT OP VLIEGTUIGEN INGERICHTE WERKTUIGEN IN BELGIë: Boven een afdeeling gereed om op marsch te gaan; beneden in ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

a^—g m Uf\yÇÇLJ3/dU O ^JAUS ^ r^M-:Q^ - ^ Ol-LlÈ. _3LE. -X/^J KEN HERFSTGEZxCHT IN T BOSCH Foto A. F. A. ,, nKrF.MRF.R ;oe [AARGANG No. io ,, ■!#' \" ...

Pages