Your search * has 244 results

a-z index of titles
  • Satirische pers

Filters

Subject

La critique historique

Les journaux constituent une source accessible pour étudier les différents aspects de la Première Guerre mondiale. Mais à l’instar des autres sources historiques, les informations issues des journaux doivent être appréhendées de manière critique. Ceci vaut tant pour les textes que pour les photos et les illustrations. Blog: ...

Le clairon: satirique, théatral

Le Clairon Propriétaire-Editeur : E CARIOLAN (fklpï; SATIRIQUE, THEATRAL g-C^-S AUDACES FORTUNA JUVAT r^_p-s ANNONCES: Bureau de la Rédaction : ABONNEMENTS: on traite a forfait ^lie du Souci- 28, /Envers Belgique Fr. 1.50 A nos Lecteurs ! Ce premier coup de clairon que nous lançons avant d'entamer la bataille, est encore timide, c'est un ...

Historische kritiek

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties. Blog: 'Historische kranten kritisch ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Beeldtaal in cartoons

Vandaag vormen de vele politieke spotprenten uit de Eerste Wereldoorlog een interessante bron over de oorlogsjaren en de kijk op die periode. Belangrijk daarbij is de nuance dat het kennis vergt om de beeldtaal van de cartoons effectief te kunnen lezen. Ze steunen namelijk op een geheel eigen beeldtaal. Lees meer over die beeldtaal in onze blog ...

Emile Verhaeren

Emile Verhaeren was een gevierd symbolistisch auteur. Toen de oorlog uitbrak, was hij ontredderd. Oorlog ging in tegen alle idealen waarin hij geloofde en die zijn oeuvre inspireerden. België verkeerde in rouw, nadat de dichter in 1916 omkwam na een ongelukkige val op een perron in Rouen.  Lees meer in de blog 'Emile ...

Sur les passerelles

...

Le sans-fil: organe irrégulièrement bimensuel

...

Le batracien bavard

...

Musique et chant

...

Imagery in cartoons

Today, the many political cartoons from the First World War are an interesting source of information about the war years and the general perception of this period. However, it is important to remember that an effective interpretation of the cartoons takes some background knowledge, as they are based on their own unique imagery. Read more about ...

Bildsprache in Karikaturen

Heute stellen die vielen politischen Spottbilder aus dem Ersten Weltkrieg eine interessante Quelle zu den Kriegsjahren und den Blick auf diese Zeit dar. Wichtig dabei ist die Nuance, dass es Wissen voraussetzt, um die Karikaturen tatsächlich lesen zu können. Sie greifen nämlich auf eine ganz eigene Bildsprache zurück. Blog: ‘Bildsprache ...

Pages