Your search * has 97 results

a-z index of titles
  • Poperinge

Filters

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N 9 Nagez-ien cloor de Kr 'J.gso ver h cid 15 ôogst 1917 De Poperingsche Keikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. . Verschijnf 2 maal le maande BEHEER E. H. iiul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G, Herpelinck, brank. G 171 H. A. Baert, Nooi'dstr.. 13, Pop. A AN ONZE LEZERS Ons Nr 8 van 1 Oogst ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 9 (26) Nagezieti door de Krijgsoverheid Nr 922 (23-6-18) 15 Juli 1918 De Poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTÉLOOS Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't han)' 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinok, brank. Z 93 H. .A . Baert,St-Jan tevBiezen ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 12 Nagezien doov de Krijgsoverheid 24.10.17 (N' 992) 1 en 15 November 1917 De Poperingsche Keilop. in^tJeqtfr' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldatea : KOSTELOOS. Andere soldatqn : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr verschijnt maal te maande ±i £j .Cl il £i S. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. In ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

g Nagezien door de Krijgsoverheid. 1 Oosrst 1917. g ■ rin \jrOjxjér^ Abonnementprijs. poperingsche Soldaten: kosteloos. Andere Soldaten: 1.00 fr. Burgers: 2.00 fr. ' ' « Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. D 65 /1 H. Gasp. Herpelinck, brank. c 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe ONDER MEER! Wij dachten ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BKHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. BelangrljKB Drier uli nezet Beiglé !1,1 ( Vervolg) Om van het eene naar het andere le reizen in bezet België, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

April 1917 N° 2 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C SO j. M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian îield hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje frisch on hlij te moê, Zijn volk is vroom en lief en goed, En 't leven is er toc h zoo zoet; Daar ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Varmeste. Aalm. Z H I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-JanterBiezen (Watou) AAN ONZE LEZERS De schaarsheld van treinen en de moellijhe omstandigheden waar in onze staà thans verkeert, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaa] No 8 (25) Nagesien door de Krijgsoverheid N' 843 (8-6-18) 1 Juli 1918 De Doperingsche Keikop. Bladje der Poperingnaars in tleger ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTEL.OOS Andere soldaton : 2 00 fr. Burgers .4.00 fr. Verscnijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 6 Nagezien door de Xrijgsoverheid. 1 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperinffoaars in t lesrer. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe AAM ONZE LEZERS. — Wie kan ...

Pages