Your search * has 50 results

a-z index of titles
  • De Vlaamsche wachter

Filters

Series or title

De Vlaamsche wachter

DEN VADERLANT GHETROUWE BLIJF ICK TOT INDEN DOOT Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden hetrechten het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren. Kardinaal Mercier HEEL HET ...

De Vlaamsche wachter

TWEEDE JAARGANG FEBRUARI 1918 Nr 3 DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe Blijf ick tot inden doot. D'ili vrede om den vrede, den vrede ien allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedi onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanor hersteld ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderland ghetrouwe BlIJF ICK TOT inden DOOT. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet metgelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen;het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ...

De Vlaamsche wachter

TWEEDE JAARGANG APRIL 1918 Nr 6 DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderland ghetrouwe blijf ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet metgelijkmoedige onverschilligheid acinvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewroken, de wanorde hersteld worden, ...

De Vlaamsche wachter

TWEEDE IAARGANI O X Y, DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant qhetrou\ R i t rr? !/"• ir ninmi Hoat Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en hetonrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewroken, de wanorde hersteld worden, ...

De Vlaamsche wachter

Den Vaderlant qhetrouwe Blijf ick tot inden DOOT Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden hetrecht en hetonrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewrolcen, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe Blijf icktot inden Doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ...

De Vlaamsche wachter

DenVaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede oni den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het redit en het onrecht, de waarhetd en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. DE ...

De Vlaamsche wachter

Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ICK TOT 1NDEN DOOT. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedigi onverschilligheid aanvaarden hei recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onreclit moet gewroken, de wanordt hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. WAT ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ICK TOT INDEN DOOT. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is lafen goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrechi moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ...

De Vlaamsche wachter

TWEEDE JAARGANG OCTOBER 1918 N' 12 DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF [ck tot inden doot. Den vrede om den vrede. den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilllgheid uunvaarden liet recht en het ohrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet geu/roken, de wanorde ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. « 't Wachtwoord ?» — Wachter : « Vlaandrens Eer ! » TWEEDE JAARGANG PRIJS : 10 CENTIEMEN NOVEMB^ 1918 Nr ...

Pages