Your search * has 3905 results

a-z index of titles
  • Antwerpen

Filters

Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger

Hi HE <B B8E H HHB 9nj fl» gt Tfljaà m hB 9K ni SBk wl ihk MK WRi JH .Mhb^k HH h IHi HUn» tcnfliB VHH mnSmWr XBnlHBr HHBHflBi DnBBËi /i^HH* SBB5 ®K 1 Officiëel orgaan van den Middenstandsbond "DE KLEiNE BURGEI VERSGHIJNT ALLE VEERTIEN ID A.O-E3ST. Bestendig Secretariaat : Wiegstraat i3, Antwerpen. IAlle brieven en mededeelingen ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. TOEN EN SCHETSEN Y AN ÏÏET FRONT De Dekking Toen de wachtmeester het nieuw logement Sàg, trok hij den neus op : — Dat kan tegen ons ...

De legerbode

den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGTSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang't tien of vijflien Frarische en Nederlandsche exemplaren. Naar het Roemrijk Plekje Grond Vi Door het overstroomde gedeelte ko ni en wij in open veld. Ginder verre ziet meii de Duitsche liniën, achter ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

Kummer f fiF-ll I II^TRE-ERHE 5 Centieme OORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt clkcn Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS Z. M. ALBERT, de dappere koning der Belgen. S. M. ALBERT, le valeureux roi des Belges Het heldhaftige ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

October 1914 Nummer 7 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen O.ORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Eene kleine schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon). Le plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport [Napoléon). Paraît le mercredi et le Samedi ...

Pages