Your search * has 244 results

a-z index of titles
  • Satirische pers

Filters

Subject

De afrosser

ABONNEME'NTSPRIJS : 3 frank par jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. ZWARTE WOLKEN OVER EUROPA! « De Hollandsche Regeering noodigt al de lesehaafde Staten uit, rolmachtigden ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Taareaner M' OA k Gentlemen het nummcr ig April igi4 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 2€ AAl M VV -UJJ.1.JL. -UJX^ • De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en briéven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT besfcemd is, moet aan ...

De afrosser

Vijfde jaar. — Nr 21. — 24 Mel 1914. ROST AT WŒ*T VERDŒNT ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank par jaar. — Prijs par Nummer : 5 Cantieman OPSTEL EN BEHEER : ^ 16, Parochianeustraat, Brussel. Spraakdraad A 6953 ^ Voor ail* aankondigingen, zich wendan tôt da AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ ^GÉNÉRAL» Parochiananstraat, 16 ta Brussal (Spreakdr. A ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maaiid, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. ■ rt~ --»w- .vj;.a."svry-^-- >.u w gm.nAanmj' * vfTvr T;v:r-r .-W!»,- *-■»-■ — Het Verschil van de Differentie. Onze Ylaamsche jongens in het leger blijyen gedoemd immer liet vuilste en gevaarlijkste werk te Ter-richten. Zij worden den dood ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

De afrosser

Vijfcfe jaar. — Nr 1. — 4 Januari 1914. BOST AF Wffi T VERDŒNT ABONNEMENTSPRIJS : t frank per jaar. — Prijs per Nummer : 5 Ceatiemen OPSTEL EN BEHEER : 16, Paroohianenstraat, Brussel. Spreekdraad A695J Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALl Parochianens raat, 16 te ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

25 Jaargang — îff1 i *5 Gentlemen het nu s mer 26 Juli 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 28 antwerpen De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen 00k gedaan worden op aile postbureelen. J&Pakken en brieven moefcen vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zqn ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnemcnten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. is vsrantwoardelijb «b? zijn spstellsn. * De " Scherteweg „ bij de Flaminganten 17 agenten van de " Stads=Poliœ „ In " vies posiuur. „ Uitroep van 9ne Kommissair ; " Een schoon affaire, vandoe^ moe het zâ kinne een tristiire win ven ons ook ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Pourquoi pas?

Cinquième Année. — N° 215 JEUDI 28 MAI 1914 Pourquoi Pas? r QAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR L. DUMONT-WILDEN — G. GARNIR — L. SOUGUENET ADMINISTRATION : 4, rue de Berlaimont, 4 BRUXELLES Les abonnements pour la cinquième année partent du 16 avril 1914 et vont jusqu'au 9 avril 1915 ABONNEMENTS s Belgique. . . fr. 7.5O ...

Pourquoi pas?

[Cinquième Année. N° 224. Le numéro : 1 5 centimes Jeudi 30 Juillet 1914. Pourquoi Pas? GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI ...

Pages