Your search * has 27 results

a-z index of titles
  • Kortrijk

Filters

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortriiksche VolK Katholiek Volksgezind Weekblad m. m fiende jaargang. — IV 27 Zondag 5n Juli 1914 IXSCRRIJVIIVG . . ( in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR „ , VOOR EEN HALF JAAR < / buiten stad, 3 fr. / buiten stad, 1.75 fr. Pr^s per numiner : 5 cent. BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — JNf 13 Zondag 29° Maart 1914 I\TSCKRIJVI1VG ,, \ in stad, 2.50 fr. ,, ( in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR VOOR EEN HALF JAAR / buiten stad, 3 fr. I buiten stad, 1.75 fr. Prjjs per numiner i 5 cent. qesticht BOEK- & STEENDRUKK.ERIJ HGewone en' Praehtuitgaven J.VERMAUT, ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Lortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — JNf 16 Zondag 19a April 1914 IXSCIÎRIJVLW ,, I in stad, 2.50 fr. .. I in stad, 1.50 fr. voor een jaar , , , voor een half jaar , , , „„ I buiten stad, 3 fr. I buiten stad, 1.75 fr. Pi'îjs per nummer: 5 cent. Gesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ aGewone en Praehtuitgaven ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — Zondag 31n >Fei 1914 I>TSCRRIJVIIVG Qe&ticrt BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. . instad 250fr , instad 150 fr 111111 Gewone en Prachtuitgaven Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Voorééniaar Voor een half jaar ■ . ' , ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — i\f 12 Zondag 22° Maart 1914 I>SCI!IU.IV1\(1 Qestoht BOEK- & STEENDRU KKERIJ Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. \ in stad 2 50 fr i in stad 150 fr Gewone en Frachtu i tga ven Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Vooréénjaar l buiten'st;d3fr ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — J\f 10 Zondag 8n Maart 1914 _ _~ . __. IXSCRRIJVIIVG .. .. \ in stad, 2.50 fr. î in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR , , „ , VOOR EEN HALF JAAR ; . | buiten stad, 3 fr. '( buiten stad, 1.75 fr. Pt'îjs per nummert 5 cent. BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone aankondigingen : 30 ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche VolK Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — Nf 7 Zondag 15° Februari 1914 HVSCRRIJVING „ \ in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR , . , „ , VOOR EEN HALF JAAR I buiten stad, 3 fr. ( buiten stad, 1.75 fr. Pr\js per nummer: 5 cent. qesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ aGewone en Prachtuitgaven J. ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad TitMidc jaargang. — IV 33 Zondag 1(>P Augustus 11M4 IXSCRRIJVI.XG ,, \ in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. voor een jaar , , „ . vocr een half jaar . , . , , , I buiten stad, 3 tr. I buiten stad, 1.75 fr. PrUs per nummer : 5 cent. Qesticht BOEK- & STE'ENDRUKKERIJ ■ ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Kurlrjjksclie VolK Katholiek Volksgezind Weekblad T'iende jaar gang. — rNTf 29 Zondag 19n Juli 1914 i\scrrijvi1vg Oesticht BOEK- & SI litljJN Dr\U KKûHlJ Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. [ instad iSûfr t instad 150fr HSH Gewone en Praehtuitgaven ' Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Vooréénjâar , . ' , ' ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

JL ' Tiende jaarg-ang". — Nf 26 Katholiek Volksgezind Weekblad Zondag 28° Juni 1914 IXSCHRI.FVIIVG \ in stad, 2.50 fr. w | in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR , VOOR EEN HALF JAAR I buiten stad, 3 fr. ( buiten stad, 1.75 fr. Prjjs per nummer : 5 cent. Qesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone en Praehtuitgaven J. VERMAUT, drukker-uitgever ...

De gulden spore: catholijk zondagblad van Kortrijk

rtM Katholiek weekblad van Kortrijk AANKONDIGINGEN : PROF.F.RT DE THESAURO DrUkkerîi R. SîlOeCk= DebUSSCSlCre 0UD ENN™,w.n,m INSCHRIJVINGSPRIJS : Per regel Fr 0 20 NlhUW EN OUD D ,, . . ' . ' ' ' ' ' _ ' ' SUO NOVA ET VETERA PiUpktrflU 77 kTOPTP! IK WIJSHEID WAARHEID In Stad Fr. l.x'O Reehterl Aank. per regel . Fr. 100 Kljseisiraai, ZJ, ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...