Your search * has 1 result

a-z index of titles
  • Lichtervelde

Filters

De veldbloem: algemeen annoncenblad voor Lichtervelde en omliggende

Nieuws- en Aankondigingsblad voor Lichtervelde en omliggende. « De Veldbloem » verschijnt elken Zaterdag en wordt kosteloos verspreid in 35 omliggende gemeenten. Abonnementsprijs 2.50 fr. 's jaars. 2 fr. voor Lichtervelde. Drukkerij SINTOBIN-YPERMAN, Lichtervelde. Prijs der aankondigingen : per drukregel 10 centiemen tusschen 't nieuws 0,25 c. ...