Your search * has 9 results

a-z index of titles
  • De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

Filters

Series or title

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE DIAMANTBEWERKER Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen WEKBLAD VAN DEN A.D.B- Telephoonnummer : - 2527 - Telegramadres : ADEB. Onxe"Diamantbewerker" Van af heden gaat ons nieuw or-gaan met eene acht à negen duizend nummers de wereld in. Eene kleine vijfduizend voor de georganiseerden van Antwerpen ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE DIAMANTBEWERKER WEEKBLAD VAN DEN fi.D.B- Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plaritijrilei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Onze Jaarvergadering Op de volgende bladzijde van dit blad vinden onze leden net bericht be-t'reffende Bondsraadsverkiezing en Jaarvergadering. Twee ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

Een vriendelijk verzoek Wij zouden eens om een paar dingen willen verzoeken aan onze leden, dringend, nadrukkelijk verzoeken.Eenvoudige, doodgewone dingen zijn het maar, elk kan ze ons toestaan, niemand is van de moge-lijkheid daartoe uitgesloten. En daarbij zal het hun zelfs geene schade noch verlies toe-brengen, hen geen nadeel berok-kenen. ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE WEEKBLAD VAN DEN .A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66~68, Antwerperi | — ; ; Telephoortriummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Het Ruwe-Monopolium Op eene andere plaats in dit blad vinden onze leden ibevestiging van de door ons reeds gepuibliceerde beric'h-ten betreffende het ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

WEEKBLAD VAN DEN A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar VERGADERINGEN Wij vestigen de aandacht der leden van den À.D.B. op de hiervolgende pagegepubliceerdevergaderingen. Verslagen van vergaderingen vindt men op de laatste ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

WEEKBLAD VAN DEN A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar VERGADERINGEN Wij vestigen de aandacht der leden van den À.D.B. op de hiervolgende pagegepubliceerdevergaderingen. Verslagen van vergaderingen vindt men op de laatste ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

7 DE DIAMANTBEWERKER WEEKBLàù mJTDEN A.D.B Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Vergaderingen en Inlichtingen Wij vestigen de aandacht onzer leden op de vergaderingen alsook op de inlichtingen in ons blad gepublioeerd betreffende ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DIAMANTBEWERKER WEEKBLAD VAN DEN A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijrilei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegratnadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Jaarvergadering Wij laten hier de dagorde volgen onzer vijfliende Jaarvergadering te houden op Zondag, Maandag en Dinsdag aanstaande in ons Bondsgebouw, ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DIAMANTBEWERKER WEEKBLAD VAN DEN fi.D.B- Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar De Oorlog en ons Vak Toen wij de vorige week — alhoewel met c-en eenigzins bang voorgevoel — toch nog de hoop uitspraken dat den uitgebroken strijd ...