Your search * has 4 results

a-z index of titles
  • Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

Filters

Series or title

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

VAKOPLEIDING Wordt, al wat ge worden kunt ! (Kard. Mercier.) * Wat maakt de grootheid uit van een volk ? Niet de uitgestrektheid zijner grenzen. Niet de goudrijkdom zijner nationale geldkas. Zelfs niet de roem zijner geschiedenis. Maar wel : de zedelijke grootheid. het ware beschavingspeil, de alzijdige en verdeelde ontwikkelirîg der eenlingen ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

Extension Universitaire s.u.c.w. - s.k.v.h. W I sous le haut patronage de an front son Excellence M. le Ministre de la Guerre Prenez, et lisez... par JOS. NEUJEAN. Yser, Janvier 191? 1 Imprimerie, Maurits Gliyssaert-Deleye, ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

JSooges hooluiibreiding op de vooiî ni* Nr 1 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog VAKKUNDE door IS. LAMBRECHT! "Yzer, Januari IQl'y Veu'rnc Druk. M. ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...