Your search * has 2 results

a-z index of titles
  • Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent

Filters

Series or title

Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent

1913-14. ' 5e jaar. * Juninummer. HOOGSTUDENT a y si> « ^ 5f^.^ >_ ^ _ St>St> Sf> VTr =q /%?* - ra! - Hoe-ra /_ /*//- <7^/7 wst ms reçût/ Dit nl : 25 ...

Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S- K. V. M. S. XJ. G. W. YEEFt 191&-16-1V-18-19 Verslag der werking in t9t8 In aile opzichten is het jaar 19x8 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens ...