Your search * has 10 results

a-z index of titles
  • Op-signoorken

Filters

Series or title

Op-signoorken

lste]1 Jaargang Nr i I Maart' 1914 Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes P= Signoorken :: Verschijnt den lste11 en den 15deu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement: fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 et" tsijdragen en abonnefnenten worden ontvangen : Oranje-straat, 104. Antwerpen Aan onze ...

Op-signoorken

jsten Jaargang Nr 2 15 Maart 1914 P. Geïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes :: Verschijnt den 1sten en den 15deu elker maand Te verkrijgeti bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nutnmer 5 et" Bijdragen en abonnementen worden ontvangen : Oranje-straat, 104, Antwerpen Groot en Klein leest ...

Op-signoorken

jsten Jaar.^ang Nr 3 1 April 1914 GeïHustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 1 5deu elker maand Te verkrijgen bij de voornaamste dagblcidverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per ja.ar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnementer worden ontvangen : Oranje' straat, 104, Antwerpen Jan Von Ryswyck Het ...

Op-signoorken

jsten Jaargang Nr 4 15 April 1914 Geïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lslen en den 15dcu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nu m mer 5 et11 Bijdragen en abonnementer worden ontvangen : Oranje straat, 104, Antwerpen Onze ...

Op-signoorken

jsten Jaargang N»' 5 1 Mei 1914 Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken : Verâehijnt den lsten en den 15ilen elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers : «é : Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 et11 Bijdragen en abonnement worden ontvangen : Oranj straat. 104. Antweroen Onze ...

Op-signoorken

lsteu Jaargang Nr 6 15 Mei 1914 P= Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 15deu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnernenl /orden ontvangen : Oran traat, 104, Antvverpen Hoe de Olifant zijn slurf ...

Op-signoorken

I s^ii Jaargan Nr ,n Geïllustreerd blad voor nn7P Innn-Atic pt-i M AICIAC Signoorken r :: Verschijnt den lsten en den 15den eiker maand :: Tp VPrkriiapn hii Hp vn/irnnnms+p rinarhlnrivprlmnnprc Abonnement: fr. 1.25 pei • T\ ^ . P j r Bijdragen eri abonnemente worden ontvangen : Oranje X. 4f\A A „1 De Legende van de Koekoeksklok(1) Het ...

Op-signoorken

Nr 9 1 Juli 1914 P. GeïHustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschîjnt den lsten en den 15den elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste daghladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per Bijdragen en abonnementen n _ ,n worden ontvangen : Oranje- jaar Per nummer 5 et1 straat, 104, Antwerpen :-: Janneke Slim Lang geleden zocht ...

Op-signoorken

lste Jaargang Nr 10 15 Juli 1914 D= Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 15deu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnemente worden ontvangen : Oranje j. a r\ a a a. Sprookjes uit het Zwarte ...

Op-signoorken

lste Jaargang Nr II I Au an «fus 101 Geïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 15den elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnementei worden ontvangen : Oranje straat, 104, Antwerpen BERICHT Tijdens de ...