Your search has 939 results

a-z index of titles
  • 1914-01

Filters

Publication date
1914939

Le nouveau précurseur: journal du soir

,eudi 1 et Vendredi 55 Janvier 1914 cirvo Gis^Timai» 80" année — H" 1 et S Le Nouveau Précurseur ^BOTsnsnEnv/i^nsrrs - ANVERS, un an 12.00 fr.; six mois 6.50 fir.j tre4« maSa *.B0 fis. INTERIEUR, • 1B.OO fr.; » 8.00 £r.; • 4.60 îc. HOLLANDE. . 82.00 fr.; - 16.OO fr^ • 8.00 £r. LUXEMBOURG, » 82.00 fr.; » 16.00 tr.; . 8.60 ...

Het volk: christen werkmansblad

AUe briefwisselingen vracht-*Tij te zenden aan Aug. Van Isegbem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkei'ij Hefc Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaandereft : Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Blinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Mers schrijft In :. ...

La chronique: gazette quotidienne

Samedi 31 janvier 1914. — Edition II CINQ CENTIMES LE NUMERO P.OUH TQUTE LA BELGIQUE 4î'« aiiuéi1. — Rio 30 LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 7, Galerie du Roi (Passage Saint-Hubort) ■RUXELLKS GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration; N* 79§Ic> V Rédaction . N* OH a ABONNEMENTS î Bruxelles : 12 francs par an; — 6 francs pour six ...

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

Douzième Année, N° 1 LE Dimanche 4 Janvier 1914 RALLIEMENT Journal Libéral hebdomadaire Comité de direction : Paul Jansoa. E. Feron, P. Saurez, B. Loranâ, A. Lambiotte, Hermann Dumont abonnements : Belgique : fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7>00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 centimes le numéro ...

Het morgenblad: volksdagblad

r iaarcana. - TF 2* Oonoerdeg 22 Januari f w 14 2 centsemen net nommer HET MORGENBLAD - f^^koïTdisinEen ■ J \ v bladzijde. - pet kleinen regel fr. 0.30 j J Ifinanciëele, * * * " | SUdsnieuws, per grooten regel » 2.001 IReclamen, » » » » 1.00 g I R«gfa>enist)eticht' * VOLKSDAGBLAD £lle mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, ...

La dernière heure

La Derniere Heure n.s7.neuviemeannee. . - * Le PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ if mardi 27 janvier 1914 BDBEHDX : 9,, me St-Plene 1 BRUXELLES. becikllis abonnements nomci CII\TQ CEIMTIME§ abonnements services de publicité En Itmiini : d« 9 à 6 1/2. Jours fériés ■. de 10 à midi. Fr. 1.00. . . UN mois . . ' "* Pour ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 15 francs pai an: 7-60 francs pour six mois; 4 francs pour trois mois. Pot..' l'étranger, « port en REDACTION & ADMINISTRATION : 8, RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 666 ANNONCESi Voir le tarif au bas de la dernière page du Journal. La Politique du Bloc Les Idées de Bernstein • La tactique do la ...

Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam...

3e JAARGANG N° 2. 0,15 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG 17 JANUARI 1914. HET HOUT EN ZI.INE BEWERKING VAKBLAD VOOR AMBACHTSLIEDEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE HOUTNIJVERHEID, ZOOALS : Timmerlieden, Schrijnwerkers, Meubelmakers, Wagenmakers, Houtzagers, Klompenmakers, enz. VERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Aloïs VAN ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

I 15. ZONDAG 4 JANUARI 191 1Qo TAAnrjAMCi Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20 iDruk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", v/h. o.a. F IRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. IZoodra de groote vervolgroman : „DE GEHEIMZINNIGE VILLA" ten einde ...

La dernière heure

La Dernière Heure — mw H ^lr Hi mifliBsaa wœaii = h.w.neuvieme annee.t' ^ le plus grand journal belge, le mieux renseigné if. vendredi 2.samedi 3 janvier tfïï BflHEflBX: 9, rue St-Plerre i BRUXELLES Il bruxelles ABONNEMENTS fkoyihci II CI1VQ CEÏVXIIIIE® || ABONNEMENTS II SERVICES DE PUBLICITÉ En iimaini . de 9 à 5 1/2. Jours fériés*, ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

'mw<m M JAMIAM m* ' ' ' BSH cm* mmm. ïfJËf* 3 < De Vlaamsehe Werkman. > Zoo is de naam van een nieuw blad dat komt te verschjjnen voar ds ontwikkeling te bevorde-ren van onze vlaamsehe werkiieden. Schooner, bstar opges eld, leerzam?r blad kregen wij nooit ter ledng Uiî ganscher herten heeten wij het daa ook welkom ! 't Is geen b!ad van ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

\lardi 15 janvier lUlfr 5 centimes le numéro 58me année IXe JO URNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 francs pai an; 7-80 Iranci pour six mois; 4 francs pour trois mole. REDACTION & ADMINISTRATION : 8, RUE DE FLANDRE, S, GAND ANNONCESi Voir le taril au bas de la dernière page du Journal. BELGIQUE : 16 iranca pai an; v-o Poi • ...

Pages