Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 25 iuni 1314 Frijs per nutnmer: 5 cenflemen 45e jaar, num. 148 Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon AAHUO^DICinGEH : Voor} aile aankondigingen wendc men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Hande], Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN lit S CHIC IJ Y IN» SI» KM S ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en veertigste jaar Zaterdag 13 Juni 1914 Nummer 24 fr. 5-00 "» jaai-s, met de poit besteld. VO0R NOORD-NEDERLAMD franco 3 g. 95. 8e ahoHBemtntsprij* it vaerop bet»aJka*r. &&aJKoaâlginge& 3» es» <ten <îrukr*gel. HET VOLKSBELANG VERSCHIJNENBE ELKEN ZATERBA® fr. t}-00 '• jam, wel ét put betieiâ. VOQBI30RI ...

Gazette van Diest: nieuws- en annoncenblad

Zaterdag 20 Juni 1914. N| 49 Een-en-vjjftigste jaargang. GAZETTE VAN DIEST InsohriJvlnQ : ri et bl&d verschynt 's Woensdags en'a Zatordags. De inschryvingsprjjs, vooraf te betalen, is : Voor de stad fr. 5,00. — Voor den buiten fr. 8,00. Voor het buitenland de vorzendingskosten er boven. Mail aehrljft In op alla poatburaalan en bij de ...

Het nieuws van den dag

ABONNEMENTEN J , r% - —^ _ _ __ BUREEL AANKONDIGINGEN ï . „ o , v C : I ) /\ Ç -& iiS s /\ 8 1 DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraaoda en tangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 0. T. lÎT Z*ndstmt, 16, Brossai ^ ^ Zandstraat, 6, Brussel ^ •* ' îi md.„ landen Tan het postverbond , ■ 20 ~ TELEFOON A 171 Gestacht door Jan ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vicr-en-Twicligsle Jaar, • H 149 Coilstlienst — Baispzin — Eïgeudom Zandag, 28, en laanfeg, 20 .Suai I9i5 AÎIo briefwisselingen vrachfc-•TÏj te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver voor de naaml. maatscl). o Drukkerij Het Volk », Mecrsteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wcst-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. ...

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

ZOiNDAG 14 JUNI 1914. -I W44. — 31e JAARGANG. GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van het kanton bestaande uii de Gemeenten Burght. Galloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt gerea'elri aile Zaterdagen. Abonnementen kunnen het heelejaar dooi genomen worden liij den drnkker-uitgéver. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 24 Juin 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.076 PRIX £)£• L'ABONNEMENT : PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur ... „ 11,50 „ Hollande et le Grand ( Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans tous les bureaux de ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Dimanche 14 Juin 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Dimanche 14 Juin 1914 Franco en Belgique Un an ; iS w » » 5 mois : 8 fr, » » 3 mois : 4 fr, Franco en Hollande Un an ; 22 ïr » Union postale * 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 86? JOURNAL DE LIÈGE Annonces. , , Sa fîgnet cent ...

La Flandre libérale

ABONNEMENTS I moi*. I moi». t mol*. 9 H. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE % Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On s'abonna an bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMEUR GAND, I, RUE DU NOUVEAU BOIS, l, GAND ABONNEMENTS ET ANNONCES ; - RÉDACTION « Téléphone $2 Téléphone 13 ANN ON CHES ...

Le courrier de Bruxelles

Mercredi Vi juin 1911, ABONNEMENTS S ni «A «soau ramassa BELGIQUE . . fr. 10.00 5,00 2, 50 HOLLANDE. . *î ÎS20 9,60 4i80 Luxembourg» UNION POSTALE. 30.00 16.00 7.S0 5 CENTIMES suppléments ne «ont oas TÉLÉPHONE SA8L0N 1764 LE COURRIER .«53' aonte — S' 17»; ■" 11 1 111 111 V BTJK,EA.TJX: f A Ëf)UXEi-LE8 | 52, rue de la Montagne A ...

La dernière heure

...

Pages