Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

IrtT NUMERO */•% CENTIMES , ...... . . mardi-dinsdag 21 juillet 1p&1#1 uor^hiinonh» ■* maoi nbr *,««1, '°e annÉE HET NUMMER 10 CENTIEMEN Journal tri-hebdomadaire jeudi-donderdag 23 juli lvlrl Verschtjnende 3 maal per week IO« JAARGANG N° 86=87 il abonnements abonnementen I Belgique par an . ^ q.OO fr. ■ België per jaar . . . ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VA\ VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIVS, B. V. 0. ONDERWIJS EN STICHT1NG. (100 dagen Aflaat voor de feden des Gonootschaps). È | ZEVEN-EN-VEERTÏGSTE JAAR. —N'10 ITE AD JOSEPH. 3 JULI 1914 1 —;—" Dit blad verschijnt aile Vrijdagcn 's avonds. — i^rijs: ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Du samedi 18 au mardi 21 juillet 1914 No 165 Vingt-sixième année ABONNEMENTS : \ ' ' un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . • 16.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On ■'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Samedi 18 Juillet 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Samedi 18 Juillet 1914 Franco en Belgique On an : 15 'S, » » 6 mois : 8 h". » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an : 22 fr. » Union postale * 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÉGE FEIMLÊ POLITIQUE» ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

L'indicateur - De aanwijzer

ggmo année. — 12 Juillet 1914. i * T N° 28. 39ste jaargaiig. — 12 Juli 1914. INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OXJDB BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR ... Fondé en 1830 RUE DES MOINES, 1, près du Marché au Blé et la Cathédrale. Pension, par mois depuis ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENI 10 maaiiilen * 4 lrank. 0 Pïb jaab. 8 frank. joor Holland ». il — Toor de andere ianden van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16, Brasse] TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGKB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÏNGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN ! ...

La Métropole

LA MÉTROPOLE 21e Année No 184 HloLition B ABO 0n »a. a. i5 •« Sl2 molt ,...o8«.«e. s.fe 8 — TrolJ mail. <60 On s'abonne i tons las bureaux de poste et aux facteur!. ETRANGER, le port en sus; Pour 1a HOLLANDE, s'abonner de préférence aux bureaux de poste, plutôt qu'au journal même. le numéro Journal quotidien du matin le numéro H ...

Le matin

1/|7rdr28 Juillet 1914 IIUIT PAGE» — C1\Q CEiyTIMÉ» 21me Année — N* 209 „——; / RÉDACTION 39 VIEILLE BOURSE, 39 ANVERS Téléphone Rédaction î Siy Abonnements î !Un an Jr. 1S.OO Six mois > • « • ■ ®. è»0 Trois mois .... 3.KO !Un an . . • « « • 16.OO Sir mois . • > • ■ 8.SJO Trois mois • ■ • ■ ...

Journal d'Anvers: hebdomadaire de la vie anversoise

17 juillet 1914. N 16. 35* ANNEE. 10 centimes le numéro. JOURNAL D'ANVERS ADMINISTRATION ET RÉDACTION: 35, ZIW, 35 = Al^VB^S téléphone ans Ves manuscrits ne aofjb p«s pai)da.» Stattti xt a t rr\l TD \T A T TT> M A T l?"~HaTnTTTJM AT I ANCIEN ORCHESTRE LITTÉRAIRE, théÂIRAL ARÏÏSTIQUE, mondain HTOMAT SHSTAIID XT A T !•!»**■ 1/ ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eiaaraano. N° 197 Oinsdaîj 21 Juii 19 i 4 2 ceitfiemen iiet iuinimer paK£aca«m»Yi,Mrmy,XBivrl-irrvTriï^^—"-''---r rriiiiii i»i timm HET MORGEHBLAD — . » «g A@nke;rae&iegingen s 4e bladzijde. —• per kleinen regei ir. 0.30 f! Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnieuws, per grooien regel » 2.001 Reclamen, » » » » J^OO ...

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 3298. Zondag 26 Juli 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, -15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BU1TENLANDEN 7 fr. ...

Pages