Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 3 Juli 1914 Prijs per nr 5 cenliemen 10e Jaar, Nr 27 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad ^_ Inschrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. lîen schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en « al de postkantoren. Druhker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSOHAAT Aankondigingen : ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Mercredi 22 Juillet 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Mercredi 22 Juillet 1914- Franco en Belgique Un an : 15 » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 îr. Franco en Hollande Un an : 22 fr, » Union postale » 32 fr„ On s'abonne au bureau, du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÉGE Annonces, â " ...

Gazette van Gent

24cT JAAR, 162. B — $ ÛËNTIEMEN WOENSDAG, 15 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IN^CHBlJYIKCtSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : *•„„ ioor . fr. 12-80 Een jaar fr. 15 -ûi) f maanden' " » S"*50 6 maanden. .... » 7-75 ISZ: : : : . » 3 maanden » «-Ctl Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere îanden : fr. 7-50 per ...

Pourquoi pas?

Cinquième Année. N° 221. Le numéro : 1 5 centimes Jeudi 9 Juillet 1914. Pourquoi Pas? GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR ' < ^ \ * /■ * * ' • • * ^ » • • * \ \ \ -, / 11: / / y \ \ |B y'/ y y *• ' YÉ>- Jl' : V ( PETEN ET ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

VLIMUnLUI O U U I LLH I 1 » l <4» L'UNION DANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — N* fÔ4p abonnements Pour toute la Belgique <Jn an. ...... fr. 9.00 >ix mois 4.110 rrois mois • ••«•« Gr.-Ducbc de Luxomb. 20.00 Jnion postale. 30.00 Directeur : Fennand NEURAV Edition ïfifïf. (6 h. soir) Edition (10 h. soir) Edition if- (minuit) LE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Gazette van Gent

247e jaar. — nr 158. — b s oektiemen donderdag, 9 juli 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHBIJVIÎÎGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ;„Rr fr. (2-00 Een jaar fr. 15-00 Km » 6"S0 6 maanden 7-7# smÏÏî: : : : : » 350 s™*nden Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Votyr de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ...

Het nieuws van den dag

Dertlgste jaargang NrîSI 2 centiemén per nummer Brussel, Vrijdag 31 Juli 1914 _ x HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : îes maandsn • 4 frasi. 0 Pïb 8 frank. Voor Hollanct .... » • 11 — Voor de andore landcn 7an het postverbond » . 2 0 — a v-~-ï.r~ZT3Zirrr^-y- .v;rr,*?.rrmKW,' S BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A ...

La nouvelle

LA NOUVELLE ADonnements : / Un an . . . fr. 12.00 ANVERS ) Six mois . . fr. 6.50 ( Trois mois . fr. 3.50 / Un an . . fr. 16.00 INTERIEUR ) Six mois . . fr. 8.50 ( Trois mois . . fr. 5.00 Les manuscrits, même non insérés, ne son! pas rendus JOURNAL QUOTIDIEN paraît à II heures Administration & Rédaction : 22, RUE JACOBS, Anvers — ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan c/er Be/gkche Werkliedenpartij. — Verschjjnende aile dagen. Csrutarter-lHtgeetster {gin: Maatschappij H ET LICHT , bestuarder r P. DE VISCH. Urfeberg-Osnt . . REDACTIE . ADMINISTRAT^ [lOOCPOORT. 29. GENT ABONNEMENTS PRIJS BELOtE Drle maanden. . . c , fr. 3.25 Zes maanden • » , , « fr. 6 5tf Ecniaar. . . « k . . fr. 12.5(f Me# ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

«s1- cnrvQ cteivxiimf;^ 8GB" minée — TV0 S03 Le Nouveau Précurseur AEONTsTElVnEN'TS Î HNVER3. un an 12.00 fr.; six moia 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. INTERIEUR, * 15.00 fr.; » 8.00 fr.; » 4 52 ?" HOLLANDE, » 3?.O0 fr.; » 16.00 fr.; • 8-00 fr. LUXEMBOURG, » 33.00 fr.; » 16.00 fr.; » 6.00 fr. UNION POSTALE, » 42.00 fr.; » ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

—————bbbbhh VIJFTIEXDE JAAR Zatsfdagr 4 Ju!ï 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar C maand 3 maand Jelgië, vrachtvrij Ir. 14 7 3.50 Nederland, » 20 10 5.00 Andere landcn 32 16 8.00 Ken kan inschpijven ten buneele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel' en op de postkanitoren Aile abonnenten ontuangen een ...

Pages