Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. MARDI 16 FEVRIER LU15. N°- 47. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. CAPTUKE D'UNE TRANCHEE A BETHUNE. U NOUVELLE OFFENSIVE ALLEMANDE DANS LES VOSGES. PARIS, 15 février.—Communiqué officiel de 15 heures:— En Belgique, il y a eu un bombardement ininterrompu ce nos ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en VsrortiGnlngsblad voor de bezette sireken van België. Bulletin officiel des Lois eî Arrêtes pour le territoire Belge occupé. BRÛSSEL. HT» 37. 9. FEBRUAR 1915. 1. VERORDNUNG betreffend Aenderung des Dekretes vom 10. Vendémiaire des Jahres IV (2. Oktober 1195) iiber ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. OOME ANNÉE. SAMEDI 20 FEVRIER 1915. N°- 51. COMMUNIQUES OFFICIE! FRANÇAIS. PRISE DE NORROY. grosses pertes allemandi PARIS, 19 levier.—Communiqué officiel de heures:— Rien d'important ne s'est passé depuis la blication du communiqué d'hier soir. La nuit fut calme, mais il y eut ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND r ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES BELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois 3^ RUiC IDE FLANDRE, 3, G-_A_3Sri3 Pour Vétranger, le port en sus TELEPHONE 665 ^°'r 'e au ^as 'a dernière page du journal. lia réponse allemande ■ à la noie américaine B L'ambassadeur américain ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNEE. JEUDI 18 FEVRIER 1915. N°- 48. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. BOMBARDEMENT AERIEN DE LA COTE. CAPTURE DE TROIS KILOMETRES DE TRANCHEES. PARIS, février.—Communiqué officiel de 211 heures:— Sur tout le front la journée du 16 a été favorable pour nous-En JieJgique, ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! EEIPLIGHT M HEU Ik lees la Croix van Parijs, en dik wijls benikbewogen.De ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-ïTij te zenden aan Aug. Vaù Iseghem, uitgever voor de naaml» tnaatsch. « Drukkerij Het Volk»» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Sas ton Bossu yt, Gilde der Am« bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra« bant en Limburg : Viktor KuyJ, Minderbroederstr., 24, Leuvea. HET ...

De Belgische standaard

...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Bit Had is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vij ftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Verbrokkeling Hoe îs het ntz nauwkeurig in Duitsclilanâ gesteld? 't. Is de vraag die ons op de lippen brandi maar die moeilijk ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — N' 38 Prijs : 5 centiem voor heel .het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 14 en Maandag 15 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiAD VOOR HET VUflfl^SCHH LAfiD Woor Volk, Stam^eii Taai. Omdat !k Vlamiitg tien. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggesonden BEHEER EN BEDAKTIE : 12, Zwarte Lievs Vrouwstraat, 12 M«MI| ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNEE. SAMEDI 6 FEVRIER 1915. N°- 37. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. TRANCHEE REPRISE.' aviateurs allemands en belgique. l'AJUS, 5 février.—-Communiqué officiel de 15 Jicurcs:— En Belgique, les aviateurs allemands oiit t'ait preuve d'une grande activité. I.e communiqué ...

Pages