Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

r 9 7e TA AD / - =Wi 30 Maart 1915 N 75 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE KLEïTf! PATRIOT Bureelen te Genl ni* 16 Ketelvesi ^BBmmmwmmhwmbj-ujlii .nmi ' in n i mil' Officieele Eerelijst VAN Beïgi^elie gegnenvelden. Uit het « Staatsblad » doch ons in de onmogelijkheid bevindende oi gezegd b!ad aan te sch'affen, hebben wij de lij ©vergenomen uit de ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES Administration i.t Rédaction, Tudor House, Tudor Street, e.c. lONDRfs MARDI 30 MARS 1915 cregistered as a „ c TELEPHONE: CITY 3960. lAJI\L>Kiib, MAKU1 OU MAKo îyiO. N&WSPAPER.3 CONSERVATION PAR LE PROGRES. SOMMAIRE. LA SITUATION : Nouvelles victimes des pirates ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

crc annee n°. 129. B'cents CIO Centimes) r ; ifUnûi I mars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées m bureau de rédaction : N.z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. . ( Charles ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jôre Année >51. S cents (ÎO Centimes) Mardi 23 mars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: JV.Z. VOOHBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. 1 Charles ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BBLGŒSCHE SOîLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontva-ng't tien of vijftien Fransciae en Nederlandscke exeraplaren. Se cHuItup» en de Qorlog De oorlog wercl gewild door gansch de Duitsche natie. Hij werd voorbereid langen tijd op voorhand door ...

L'indépendance belge

*fièine aflflêe.1 No. 67 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, VENDREDI 19 MARS 1915. CEEGlSTEKED AS A NBWSPAPEB.3 Conservation par le Progrès. «■— ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

Te JAARGANC MEERT 1915 iO. 3. Mr 1 ?CEILLUSTREERQ BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : ] 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, K.UNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh v 11 D .1 Rotsholte dienend tôt slaap en schuilnlaats. De holle weeen die er naar toe leiden ziin zoovele natuurlijke ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jêré Année N°. Ï4». S cents (ÎO Centimes) Samedi 30 mars 19ls L'ECHO BELGE «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. L'Union fait la Force. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.25. VOOKBURGWAL, 234-240 Téléphone: 2797. ... Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 10 Mars 1915 Cinquante-septième Année No 17.254 r1 P: \ '■ ■ ■ "DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEM1NCKX, 14 vfcr ' ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de JNavires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. tfel- en Verorfleningstilad voor de Dezette streken van België. Bulletin oificiel des Lois et Arrêtes pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL. 47. 3. MARZ 1915. VERORDNUNG. Die Verordnung vom 10. Noyember 1914 wM wie folgt abgeiindert : Der Lauf aller zivil-, straf- und ...

Het volk: christen werkmansblad

YijMwiftiigsîe Jaar. -Il §9 Ooâsili6nst — Ealsiezin — Ëiyenilûm laandag, 1 tel 1915 Aile briefwisselingen vracht-vrîj te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. wiaatsch. « Drukkerij Het Vôlk», •Meerstceg, n° 10, Gent. Bnreel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am> feachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION 28i« ne de la Bourse — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Directeur : FERMS HEBRAI Tontes les communications concernant la rédaction doivent être adressées aSu', rue de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Panton Street (Broadmead House) t n Wp nnifiT n LE XX SIECLE Quotidien beige paraissent au ...

Pages