Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 24 juin 1915 IEr- centimes le numéro 59me année — I\° 475 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : ,S fr. par an ; S fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTJ±!J IDE FLANDRE, 3, CS-A-ISTr TÉLÉPHONE 665 ■ -ij nanti-rm Taasaa» MÏ9 ■ ' w ■nBuH' ANNONCES : ...

Het Vlaamsche nieuws

■ateriag 19 Jum 1915. £cr«tt Jaarg, M s- 1*6 -^y.yy ,j,|y ^**1^ -tJU <c& aJE^-4 wfeu Vlaamsche Nieuws ?f4«i llé»t ha$*lf*&£ en veriipreld^Ntowwsblacl wmn Beïgié* » Vertehljnf T-unirai per. w#«?te w ... .. „ „ ,_v_ .... * ~ ... „ _. ■ . „ _ r*», »**&*.**wuseaKf-i-»-.' -. - v.-* ' ''• - '-"* -" ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jèfe Année N»T225 S cents CIO Centimes SamecS; S juin 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Beîae est notre nom de Famille Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOOBBCRGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Ctoef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Het volk: christen werkmansblad

'. Aile briefwîsselingen vrschl-•Vrïj te zen den aan Aug. Van (Iscghetn, uitgever voor de naaml. «naalsch. « Druklcerij Het Volk», 'Meersteeg, n° 16, Gent. ! Bureel voor West-Vlaan dorent ^Gaston Bossuyt, Recolletten-«traat, 14, Kortrijk. ' Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyi, •ilinderbroederstr., 24, Leuven. HET ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

s,e JAARGANG JULI 1915 W 18 DE WEEK Kiï LLUâTR£CRD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCH1EDEN1S, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel !— Z. M. CONSTANTIJN DE XI1% KONING VAN ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

tirais justifié saooo EXiâBpLÀÊHis CJIBQ GmrWMM 1BITOK B ÎÎAEDI 1" JUIN 1916. LE BRUXELLOIS ꜜ*i&2ms&&s - .fÛ",.VîO- ■ ' r. T r-" •_,. 1. ;■ ïf,w A.soivive3M:E;IVTS : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Jt r ' '■ J '"""' " /jfj ' V" '' _ p?.' ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N° 250. l'lAGe JUSTIFIg exfcMPLAiREs CïHèENTIMEB EDITION B MABDI8 jmN 1916 LE BRUXELLOIS ^ fcsosrwHia/iïîKr'xs : 1 an, 12 francs. - 6 mois, 7 francs. - 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs ci oxi.xM3.a,i Quotii en Zxs.c3.é]p<©3CLc3.®,3a.t: REDACTION, ADMlSTRATiON, PUBLICITE •4S, i"tue Heari ;etus, -4.S, ...

Het volk: christen werkmansblad

IfenTwTO^le JaaT— H 151 Go Misssî -r fial^ezlB — Elgeadoo Wocnsdag, 2 tel 191^ "Aile bricfwîsselingen vracht-Trij te zen den aan Àug. Vaiî ^ Jseghem, uitgever voor de laami. maatsch. «JRrukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Qent;"> c' ~ . [ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t, Recoiletten-itraai, 14, Kortrijk. 1 ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

erSle uoarsanfe w. là aail'k a'STiiL» S Cent REDSKAWEERSTRMTl64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Hoord. ttaotéopstellei- : yoor AB ONNEMENTEN wende men zioh tôt de Aiministratie van het blad. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens Mr. ALBERiK CESWARlE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. H. 9922. DP vier bladzijden. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeeïster Çanu Maatschappij H ET LICHÎ besUmrder : P. 0E VISvrt. Ledeberg-Oent . . REDACTSE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT A3GNNEMENTSPRIJS BELGîE Drie maanden. . . , . fr. 3.23 Zes maan^ta . . . . , fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mtn abonnecrt zich op aile postbureelea DEN VREEMDE Drie tnaanden (dagelsjks verzonden). ..... fr. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mar<li l juin I91.r> centimes le numéro 59me année — N0 15*2 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUS IDE 3, GANE TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du journal. Avis ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard an Land - w , .ttSE ~ tarnu* wg "l'.whirwoawwww — v- ,, - -i -■ • 7 « DE "L8ISCHE STIUIDMRD»«arsdiiM digtlijts B<»iu«rder : ILDEFOKS PEETER8. !,TrnSfnrTf%Z'^,Tk nf 7U -r Abonnemènlsprij s voôr 50 nummers bij vooruitbetahng. nilul/pnr. fl munniMni-iiPu I Villa MA C\JQLIL»j&, icedijK ...

Pages