Your search has 398 results

a-z index of titles
  • 1916-05

Filters

Publication date
1916398

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ift, naffigrTolefeîi foertctt fomtfe, îôurSc STCejanbre ioegen ®er--ïeumbuttg 311 2 SOîonaten ©efdngnië unb 50 5r. ©elbfirafe »er-uiteilt. — SÏBegen Setrugë, beriibi jum ©djaben beë 9îabrungë= Tniiteltomiteeë, tourbe eitt getoiffer ©utjot auë Sobelinfa'rt 3U 6 StRunaten ©efangnië unb 26 Çr. ©elbftrcife berurteilt. Bas ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ftteîtip 1îtot)înv7îaff)dff)fett. y. î'cv .v.arh ;u iBarentme roirb oort ©lûgbdn&lern ans Siiiticf) unb ©xûffel geiabeju iï6exfd>toeimnt, bie aile ©uttex su 6 ^tanfen baê Silo unb bie Giex mit 6,50 fyx. biê 7 Tyx. fut baê ©iextçlf auffaitfcn. SDie Sajtblente finb natiixlid) fefjr jufrieben, bie ^>auëfrauen bagecjcit ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ■ S§s laar. BnreeJen I® fent, Ketelvest. 16. — JDJEl J^TX^IE3"0>T13Î y? A_T «ŒOT — Donderdag «5 Mel 1916. Num. 195 fee Kssicg van Spasja en as Trsàa. ■ De teiegrammen die koning Alfons XIII, van ■Epanja, wvsselde met de staatsoverheden en Kindefe jnvloe îrijke pera-jnen der oorlogvoerende Mànden, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gèmo Année N°. 586 S cents {IO Centimes) Mercredi 31 mai 191© L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Beige est notre nom de Famille. i ii Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N. Z. VOORBURGWALi 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De Belgische standaard

Vaste OpateUara: M. E. Bklpàirb, L. Dutksrs, V, V' à *a.AMS»w«*, Pi Bertrand Van dïr Scheldbn, D' Van db Perre, î> |. Van de Womttne, Joul Fillïabrt Abonnement*pri;s : Voor soldaten : Voor i maand fr. 1,35 _ Voor a «aanden fr. a,sa — Voor 3 maanden fr. 3,75 Niet «oldaten in 't laod : Voor x ïttaand fr. 1,75 — Voor 2 maanoen fr» ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien ot vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Blokus van Duitschland In een vorig artikel hebben wij bondig aange-haald wat Engeland op militair, op maritiem, op fiiianeieel en ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

«1 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 18 Bekendmaking Ten einde de voeding van de bevol-king te verzekeren, heb ik besloten, in aanvulling mijner vroegere maatregelen, voortaan den uitvoer van aile levens- en voedermiddelen, slachtvee erbij begre-pen, mitsgaders aile zaden, meststoffen, landbouwgereedschappen uit het door ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile fctfçfwistîelifigen VKicfit-»rij te send'en aan Àng. Vtm Jseghem, oîî&e-fervooïflenasinl. ftiwït Bch. «Bïmkkerij Het Volk», }de&—t<eegï n° 16, Gent. Bœfeel'voor West-Vlaandeflent Gaston Bossuyt, Recolîetten-rtraat, 14) Kortrijk. Jgurccl van Antwerpen, Bradant en Llmburg : Viktor Kûyî. VfcSTtetra&t, 8, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 33° jaap. — S'jfeelsn t© Gent» -îeîslïesîi 13. — DE SILEi]Sr3 PA.T-BÎOT — Dinsdag 9 Mei 1910. Nuri. tll Gebedsnlasnd voor den Vreda. 1° De Alpemeene Kommunie zal naar gewoonte pl.,a's h< bben in de Mis van 8 ure, welke zai opgediagen worden tôt het bekomen van d^n vrrde; Den Woensdag 10 Mei in de kerk ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY ■anHT ' CINQ CENTIMES HOLLANDE : VIJF CENT ffilNENT: DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphone : 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, ,4.gh. ; 3 mois, 12 ui. nO\rR A "Nr"Nr"Rl"R! SAMEDI 20 MAI 1916 LA GRANDE ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 5 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.607 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Pages