Your search has 398 results

a-z index of titles
  • 1916-05

Filters

Publication date
1916398

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

N1 34 Mi ^Êk Rnfl 11 0 ti ^ §snjni lllr II -<^S>V'Ϋ> VLAAHSCH LEVEN -zelfstandig vlaamsch- Geillustreerd Weekblad INHOUD Bij onze Belgische Krijgsgevangenen in Duitschland, plaat 401 Hoe staat het met den Oorlog? Ons wekelijksch overzicht der krijgsgebeurtenissen, met 5 platen 402 De Vlaamsche Fabeldichter J.-P. Renier, door . ...

De Belgische standaard

ri JDEKTkahb van dbr bchbuuii»} M' *«« ua rwu, w j. ? '->n «v Abcanesncateprij» s Voo-' *old«ten: Vgoç t sn?»n4r^f ï-«5— ypor a tntaadenfr. a^B — Voor a natnden fr. 3,75 * - | Niet «oldateu in 't laad : Voer v-.j*ac<i fr. 1,75 — Voor a »>i*ndea fr. 330 — Voor 3 aaaanden fr. 3,25 Niet soldatec buiten 't larsd : Votif 1 ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondce eg 1SM); Edition de guerri No. 29. Prix: 10 ceatiBMs. 10 Mai 1916. GOREEILLE i JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL BurMUx: 103, PUce de Meir, ANVER S. Téüpk«a» 4233 Affilié k 1'Association de la Presse Financier# Beige. LE JOURNAL «LA CORBEILLEj EST EN VF.NTE A BRUXELLES GALERIE DE LA REÏNE, 32, LIBRAI RIE MASSARDO. LE BUDGET BELGE POUR ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PRIX DD HUMERO «onHT- CINQ CENTIMES gOÎAUMME-DNI: ONE PENNY HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Teîephone: 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 (h. CONTINENT : DIX CENTIMES ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE STAnDAARD ^rrSTACHT BAART 9 A\A7n^ ^ ^ ^_• •. _ S U c h t i p -S&e 11 w u f»dep : T l^tfant P®CtÉI Vaste Opstellers : M. E. Bklpaire, L. Dutkers, V, Van Grambehbn, PS Bertrand Van »br Schblden, Df Van de Perre, D'j. Van de Worstyne, Judl Filmaeht AbonnemœtsprîisT'v^r'so'daten":" VoôrTrr.^d "h" i™5 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: 8T7REATT A PARIS: „ „_Tt T , w« »g*»g0»g: wto «g mardi 3 MAI,19,®:„ . nom TELEPHONE: CITV 3960. TELEPH.: \ 238.75, En ventÈ à «-oruli-is à 3 h. le îundï 8 mai. 11 AN. 32 SHILLINGS. ) LA SITUATION. Lundi, midi, ...

Vrij België

No. 39. VRIJDAG 19 MEI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND - . 2 pence. FRANKRIJK en BELGÎË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPR1JS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. |— — — 3 | ALLE ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 57. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 3? Heï 1916 Zij die helpen.. Met uitgestoken hand gaan zij rond; kijken met klare wijde oogen om zich heen ; neigen naar aile smarten zorgvol neder; hopen tegen aile hope in; van zelfzucht vrij, draaien zij het hoofd niet om als ze langs verlompte menschen voorbij wandelen. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE ONE PENNY CÏSQ CENTIMES ' ?? KDE : VIJF CENT KJWENT: "IX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphone : 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 u pSME ANNEE SAMEDI 27 MAI 1916 No- 147 LA GRANDE GUERRE I ACCALMIE A VERDUN? LA ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2* ANNÉE SAMEDI 6 MAI 1916 N° 63 m m ABONNEMENT Belgique : 12 (ranci par an Etranger ; 15 ' ' ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12. rue de l'Empereur, Bruzellei LE -ROI LEA*R ET 0O"RDELI A A l'heure où on évoque dans tous les pays le souvenir ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

£ „lnter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 19. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van Beigië i Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. Bischoffsheim Bulletin officiel de la Croix ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. 6. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 7 Mei 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Sociahstenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heefl is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyeiisiraat, 10, ûent Verantwoordelljke Uitaever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 ...

Pages