Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND DMAkef-Uit#«f«r/. TW^WYWÈ Stwinkcfintlaaiii 8t, SIS PANNE (la!|ni) «Mr Fp>oiirijk • «7, «sin «« «itt, C«UU> 0P8TE4. ■ i> BAECRELANUT, rue Mortel, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ, EN VRANK ♦ ♦ -*- ■» VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ISRS-jss 1.50 r„ peir> masserô I 400 fr pai» ipiiisRssts? Mon sohrljft la: ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) BUREAU A PAEIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH,:{|^;f| et ROYÂUWÏE-UNI : ONE PENNY SAMEDI 16 DECEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le vendredi 15 dec. .nftMvt.nr.wrro f3 MOTS, 9 SHILLINGS.) _ . ABONNEMENTS : J 6 M01Sj l7 SHILLINGS, h CONSERVATION PAR LE PROGRÈS, Il AN 32 ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N*1 44 *7» .saHHBSMMaRtWKBEiRSs<MiiK' - wyeiflssases? Prijs : 10 Centiemen het Nummer Zondag 24 December 1916» ONS VLAANDEREN Door Eendracht SterkI VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Daitsch ! Inschrijvingsprijs: I Voor Fraukrijk : per jaar 4 00 fr. j per zes maatid 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » 1 - '.r. m ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N. 735 - Ed. i yoea*»! i m« mu—a—t-, ■■■naitan—aw n n —pmmbm—iF eut CEHTÎMES Dimanche 3 Décembre 19JU/ ABDN«€fMRT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etrangct 3 mois : Fr. 4.5t>. - Ailt. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique ai à rEtranger n'acceptent que des obennements TRIMESTRIELS; ceux-ci preascnt ...

L'indépendance belge

87cme année. No 293 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN!: ONE PEWNY BELGE. CONTINENT: i5 CENTIMES (HOLLANDE: & OENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : ÏUDOP HO'JSE, TIJDOR ST., LONDON. E.C. 11 • PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: C!TY 3960. TELEPH. : 1 ^-5| et L.UNDI 11 DECEMBRE 191S, En vente à Londres à 3 h. le samedi 9 dec. , f 3 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEUTEMAR-DË LJtMDWACHT SS'jaar. Num. 291 e. ue uraeve, ifceielvest, ts ms »l.kïne £'AS mwr woensaag ^ ^assumer iaaa. 1 , VIIIVbVVIV B#MS1WW88W «■'»« — , «» Varerdenïng betreffenda dan hoogaten prljs voo* ■uiker. De in n«- 53, blz. 450, volgnummer 8 van *t Verordeningsblâd voor hot Etappeneebiea «van het 4de leger bepaalde ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

ALLERLEI "5 hoofdredactie : algemeen secret aria at met de medewerking van het werk der volks bibliotheken "de straal,, beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 WeekbKad voor ons Vlaamsche Voll INHOUD : De Kerk en de Slavernij. (Vervolg). — ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 10 DECEMBER 191< Bijblad van " YOORUIT „ Tweede Jaargang — Nr 33 Prijs ! 5 centiemen In het verlaten dorpje Het regent... Het regent aanhoudend, zonder verpoozing, ©ver de droef-sombere, Bretonsche « lande ». Lijnrecht is de weg, te nauwernood op en neer golvend, geel-slijkerig en nat-tig blinkend, tusschen de ...

De stem uit België

2 ( 'an de Vttzameling blz. 1208) DE STEM UIT BELGIE. RegWtered at G.P.O. as a Newspaper. Belgisch dagblad in het gebruik van dien imam Pro-Duitsche neigingen te erkemnen bij de Vlamingen, en het sloeg alarm : "Déjà,— zoo schreef het blad,—«ne de nos sociétés les plus influentes d'An Vers, a pris le nom de ' Nederduitsche Bond ' ! ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAV/E- N-V-Pruhk LRIJ • • • .DE.«SPAR13.fSL5TflD • • • MassaulaaH ±9. HflflRLLM"7] DE AVONDSCHOOL NAAR DE SCHILDERIJ VAN GERARD DOU (1613-1675) IN H ET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM. 16 DKCEMBER 1916 5 is,K JAARGANG N". ...

De legerbode

7 Dccembei* 194(3 Nnmmer 353 DE LEGERBODE c/e/? Dlnsdag, Donderdag en Zaîerdag verschijnendc N ^ Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsohe exemplaren. De InsCructieeentrums van het Belgisch Leger (Veivolg) IV.— Verdere Oatwikkeling. Emis do ...

Het volk: christen werkmansblad

...

Pages