Your search has 551 results

a-z index of titles
  • 1917-07

Filters

Publication date
1917551

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS ^ Bans les incidents de décembre. On a découvert dt /nouveaux dépôts d'armes en Thessalie. Le princs 'Andréas, colonel de cavalerie, a été mis en disponibilité sur sa demande. Le rédacteur du journa «Esperini », M. Milliares, a été arrêté. Un service de grande vitesse sera organisé cette semaine entre Salonique et ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND "•« »!■ -f Administrât!» i fA, TEMPERE e'MuBfukker-Uitgever, 17, rue de Vie, OAU 'mP- ;W Belgisch dagblad verschiineudp s S fta ^^rïoui ïïf^A Rcdactl* i J. BAECKELAND try'b >■ ABONNEMENTSPRIJZEN l permaandi Belgle 1.50 Frankrljk 2.00 Engeland-Hollar per irimeeter • 4.00 • 5.60 • o col Men echriive : ■ One ...

Vrij België

No. 101. VRIJDAG 27 JULI 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JK. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier ^r»ffe|et* ^.rx-!..i »_ m.srî.i i*2.rix r X. iHiaImaI ahFin» V v ffitt S tl&lf (5« Jjtnrit* ttfôeittt in Stiiîi«I tSalicfj fond) SoanfagS) jweimal «nfeer SJuntog »otmittaa- $i» (g •£ fj e H n S a a B t (A) ttfâeiat icbcn 9îa$miilfl(|. lie 3 W c ( t e H n ê g a 6 t (B) stfdjciut morgettS. Sinfeabungen ftnb ...

Vrij België

VRIJ BELGIE ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: i NEDERLAND / 1.23 ' ENGELAND 2 sh. © d. FRANKRIJK en BELGIË 3.- fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 29 JULI 1917 Derde Jaargang — Nr 14 Prijs : 5 centiemen Verdwenen Toondichters KLEINE STUDIËM VII Isidoor De Vos ( Slot ) Den Maandag, 3 April 1876, had de begraving van Isidoor De Vos plaats. Wij kwamen juist van Brussel terug, waar wij den vorigen avond de opvoering van Van Ghe-luwe's Philippine ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT N*rî, li§ 39* Jaar. G.£dOrae?o> F£eîeiyesM8 DE PLEINE PATRI9T Zanâag I en Maandag 9 Juii 1SI7. Prljs S csiaîîenssïa DUITSCHE BERICHTEN van hei Grcsi H»eîttwaïtlîf BERLIJN, 29 Juni. — Officiel. Westel?îfe kr2Jgst«»ite9Ï. Lererfront oan veldm*arsah*llc kroonprin» Ruppreclit ouït Beieren. la ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENINC ketref5er.de de inrichtirig eener Hoogere school voop Handelswotcnschap bij 's Rijks Universiteit t® Gent. Artihel 1. — De Bijzondere Handelsschool, die }:rachtens Koninklijk Besluit van 11 October 1916, bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Gent bestond, wordt heringericht als een Hoogere School voor ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gtffe MwggaBc (M) tScefs lO BfctiMifl. Belgifcher Rurier ^riïffctets Set ® clgif$e Rutlct «idjeint in SStiijïel tSîIi# (autï) SoitniaaS) aioctraal anÈet SBonfofl boraitteg. Sic gtttc HnSflc&e (A) crfdjcint jcben Sîad&tniiiaa. Sie 8toett« SttSflaSf (B) «Jdjtint motgenâ. einftnbutîgen finb nnt ait bis SdjriftUitnitB, nirfjt an ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 15 Juli 19*7- Perde Jaargaag Nt. 195 Prijs i f® Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijrit 7 m&al in de week «ntfctii, Hcaeer ea A£nEoaaiflii2<œ; , , .... jfoor éés «xaand - %al VERHULST, Dr. Ai*. B08MS, Alk. VAN DEN ERA^OB || ® ke medewerker Is pcrsoonlijic ver ! ^wee^e bi^ regel 2.M ,Voor 3 •— ...

Pages