Your search has 571 results

a-z index of titles
  • 1917-10

Filters

Publication date
1917571

Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad...

Nummer 1 Verschijnt met toelatïng der Krijgsoverhei OCTOBER 1917 IK BEN ROELAND HI./V ZIEE EKKElXT MET OU DE GEmL KOSTELOOS OOBLOGSBLAD VOOR DE SOLDATEN VAN GENT 't Is het volk van Artevelde !... Opsteller : Georges goetgebuer, Caporal 1, Avenue des Ursulines — LE HAVRE " I Ons moeder en ons thuis !... i " ' . GENT ! Vol klinkt uw naam, ...

Vrij België

No. 114. VRIJDAG 26 OCTOBER 1917. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAiJD 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 4 Octobre 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année No 18.035 DIRECTION & REDACTION : 14 RUE VLEMINCKX. 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende X>il blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franschie en Nederlandsche exemplaren. EEN DÀGORDE Aan de Agenten van het Spoorwegbebeer, van Marine, Posterijen en Telegrafen Tijdens den oorlog, en voornamelijk sedert ftet begin ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Dimanche 7 octobre 1917 Cloche de Belgique Su r» n 1 fi m «n + an^rinl h AhHnmarlaicA rln C.nurfie^f Ha ln Maiica' «REDACTION KAP0EN5TRAAT 14 ADMINISTRATION KAPOENSTRAAT 16 MAESTRICHT. — TELEPH. 614. PRIX PAR NUMERO e 5 Ce ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE .... El. 1.00 par trimest POUR L'EXTERIEUR . . El. 1.25 „ Soldais, osez être da petit ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Dimanche 21 Octobre 1917. Ire Année. — Ne. 30. Cloche de Belgique Supplément spécial hbdomadaire du «Courrier de la Meuse" (REDACTION KAPOENSTRAAT 14 ADMINISTRATION KAPOENSTRAAT 16 MAESTRICHT. ~ TELEPH. 614. PRIX PAR NUMERO s 5 Cents. ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE , . , . FI. 1.00 par trimestre., POUR L'EXTERIEUR FI. 1.25 „ LE SENS DE LA ...

Vooruit: socialistisch dagblad

la Wiisl-Vlaar.&fÈB ta is fïistatpt w «_ -w. ATU — »m w *y b rsufcfcjutaa.wawv» t*ml s-c.i j» z ia »•** " w Uit Duitsche bron. Wostelijk gevechtstcrrein : BERLIJN, 13 October. — Officieel : Front gen. veldm. kroonprins Ruppr. van Beie-re'n : De slag in Vlaanderen leefde na korte .onderbreking gisteren opnieuw op. Ditmaal ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

L'indépendance belge

I j8ème année- No 244 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY hï7T énw? oJljLAPEJ CONTINENT s 16 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) administration et redaction: s dane str.. hiqh holborn. V) .ex TELEPHONE r HOLBORN 1773-4 bureau a paris: 11. place de la bourse. tp. cou (311-57 et telepm.: -j 238-7 5. MARDI 16 OCTOBRE 1917. En vente à Londres à 3 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e jaargang, . Nr 42 . Prils : 8 Gentlemen. Zondas 21 October 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond , ISlechts hij die de vrijheid van anderen lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyensfpaat, 10, Genf Veraatwoordelillza ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor-6 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT «a* §«<»*.. i?inaQpaflva.Keteiwfist.is nR Ki.RINE PATRIOT Waensîîaa 3 OMobsr 1917. Prils $ eantiemen ue uuiiscn© mjKsuag. Bo beapre&ingen. (Veroolg). Een Nntionnel-liicrale redenstar bracht ©pniëilw voor, daî al!e parlijen hunne instem-ming betuigd hebben met de grondslagen dei Pauzelijke nota. Het ...

Vooruit: socialistisch dagblad

BESCHIKKING (Yervolg) (Zie ons numrner van gister) IV. In ds Faculteit ddr> Genaezkunde. 23. Dr. R, Spcleers, bij beschikking van 13 Septem-ber 1916 benoemd, tôt gavvoon hoogleeraar in de 00g- . heelkunde, is belast met de hicrnavolçende collèges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde, Oogheelkunde; ...

Pages