Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

I ~ ^ ^ ^ ^ ABONNEMENT "~ REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTR/VÏÏÔN^ > I 1 Belgique : 12 francs par an DOCUMENT AIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE ç Van Cortenbergh l Etranger : 15 " ' ' 20 pages : 25 Centimes le numéro 12. rue de l'Empereur. Bruxelles ^ S. M. CONSTANTIN XII, ROI DE ...

Het Vlaamsche nieuws

Loensdag 2 Juni 1915. Ferste Jaarg. Nr. 139 - HBT - 3PWC iHKtl* GffK&Ss&rf' RWMk Prijs : 5 Centiemen door geheel België l'iimniiir iTinawirimni—i Vlaamsche Nieuws I Het best ingellcht en meest verspreid Nleuwsblad van Belgiê. • Verachljnt 7 maa! per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 i Per 3 maandau 4.^- Per maand 1.60 j Per 6 ...

De Belgische standaard

N° 69 Vijf e* / a het nummer Donderdag 3 en Yrijdag 4 Juni 1915 -v- Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGiâOHE STANDAARD » versGhii&t 4 maal te wesk. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. I Voor de soldaten : 2,30 fr. Voor de niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.50 fr. Indien meer ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

rJAARGANG JUNI 1915 ^ 7- 15 X !.. DE WEEK GEILLUSTREERQ BLAO —ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTÏEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel EEN GEDENKWAARDIGE MOLEN. — Een tweedekker vliegt met zijne gespanne vlerken ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

[ çerste uaai^ang IM». 121 Maaritfag v isrnn œts PZ REDflCTIEBUREEL : Hootdopsteller : Voor ABONNEMENTEîî wende œen zich tôt de Administratie van het blad. KALVERSTRAAT 84, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Hoord. PPRik* HF^WARTF KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens mr" ...

L'écho de Belgique

Telaphoon: Central 12 86. -y • Registercd at the General Post Office as a Newspaper. 3De Stem utt JBeïgte U'£cbo be 35elqtque Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 1s, çd, voor drie maanden. Subscription s îs, 9d, for three months, No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRÏEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen VT&cht-vrij te zenden aan Aog. Va» Sseghem, uitge ver voor denaamî. gnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Aieersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereiu Gaston Bossuyt, Beeollettenr Straat, 14, Kortrjjk. Bureel van. Antwerpen, Bradant en Lnubnrg : yiktor Kuyî, Minderbrocderetr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrîjft ...

De Belgische standaard

tass '*f Door Taal en Volk o Voor God en Haard en Lanr. ■jg^ftyTWAKtfr»^ '! wiiMnw»»r%^w.r^awto.-«»jwB«jftaiata..w^i<tti«oj«-^tx> î. . - _w« as ééiaicouXi*!t->w-;i.cuu« YJ racMc-x~*ic*e» —miJH*■swy&t ,^iMmftfcaj.mrc»^*nr>i>»awt»4y>«jMmaM.y ■>. A*» ■wWHWBBWWMWMMWMMam«naffîni nrnMni*.taM«aj: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

HF fiF.NTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATHIOT sraasr III nu min mu ffY» .—HHIK—n "-y™- LMBBOUWEBSBOND VAN OOST-VLAANBEREM. Vergaderîng van iS Juni igiS- De heer Maenhout neemt het woord om Il 1/4 ure (M. E. T.) . Misbruiken. — Wij hebben gesproicen over de misbruiken die vastgnsteld zijn bij het afleveren vaa den gerst. Twee van de ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. JEUDI 10 JUIN 1915. No- 161. | la grande guerre. I AUTOUR DE NEUVILLE ST-VAAST. ■ L'OFFENSIVE ITALIENNE SUR ISONZO.—UN DIRIGEABLE ITALII DETRUIT,—UN ACCORD ENTRE I ROUMANIE ET LA BULGARIE—U* I SURPRISE QUI COUTE 200 MOR' SUR LE DNIESTER.—LA DEMISSIC DE M. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche 27 et lundi 28 juin 1913 JE5 centimes le numéro 59me année — 178-179 ABONNEMENTS : iELGIQUE : M fr. par an ; r* fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, R.TJ±C IDE 3, GJ±N.L TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : /oir le tarif au bas de la dernière page du journal. |is ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I Année > IV®; 334 # cents (tu ccnnmcs) Uiindi 14 Juin l9ia L'ECHO BELGE L'Union fait la force,. Journal Quotidien dis matin oaraissant à Amsterdam Beïqe est notre hùiU de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N,Z. VOORBURCWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. , ( ...

Pages