Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1916-06

Filters

Publication date
1916386

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Pos4se «a 1905. Edition de guerre, N° 33. f iix : 16 c*«tiniw. 20 juin 1916. 1 JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAI Bureaux: 103, Place de Meir, ANVER S. Téléphone 4293 Affilié à l'Association de la Presse Financière Belge. ABONNEMENTS Avis. — Nous avons institué un abonnement à l'Edition de guerre de la « Corbeille » qui sera envoyée ...

Vooruit: socialistisch dagblad

^~S^~ïââr «- 83» 158 Mjsper rmmmer : ToorBelgi'é 3 centiemea, Toor den Vreeradeë oentiemea ^ 1 olafsass s |2©da®ti© 2.41 » ÀdjmSnSstpatie 2845 Ooïtdesr'îtefg 8 ÎS18 DruJcater-VJ itgeefster gia* Maaîschappij HET LÎCHT , btstuarder s DE VISCH. Led*b*rg-Qent . . REDACTSE . . ADMI^îSTRATIE HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEWlTSPRIJS ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONE PENNY CIKQ CENTIME» ^fîînï- VIJF CEHT PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 ch. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 moi», 12 fh 23ME ANNiiiîi MERCREDI 21 JUIN 1916 No. 172 LA GRANDE GUERRE LE CINQUIEME MOIS DE VERDUN LES CAUSES DES ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer j ■ ... Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerkino van het Duiîsch Generaal Gouvernement in België. BalQiioh* bladen mogcn ult < D» Landbouwer > nl«ta evirnimtn, *ond«r talkcni d* bron t* v«rm*ld«n. N* 17. C——3—— Opstelrdad en vcrzending : KeizerJ. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Namenstraat, 10. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fier vïetferum 3er Hauptantéil auf den Pferdewagenverkohr mit 238 000 beforderten Personen. Dio Stern-Dampfergesellsclisft hat an den beiden Pfingsttagen rund 52 000 Fahrgaste aùfzu-weisen und die Teltower Kreissehiffahrt befordei'to auf ihren Motorschiffen rund 14 000 Personen. Personalien. Zum Rektor der T cchnîschen Hochachule î u Ch ar 1 ...

L'indicateur - De aanwijzer

41me année. — 25 Juin 1910. N° 25. 41sto iaaraaiia. — 25 Juni 1916. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : 9UDE BEÏÏSS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Sp©or- en Huurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE -^de ï3t,A.O!ZÏJr>.E: -A. VI S AUX Proppiétaires ber1cht aapë ...

La Vesdre: bulletin bi-mensuel destiné à tous les soldats de la région...

Soyons unis, Flamands Wallons Ce ne sont là que des prénoms Belge ! est notre nom de famille. 1 Antoine Clesse. LA VESDRE O, por mi, ju sos fir Qwand j'sos à l'ètringir D'aveur sutu hossi En ô trô comme à Vervi, corneil gomzé. Organe hebdomadaire _ Envoyé gratuitement à tous les soldats de la région de Verviers -j—. pour ies civils, ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 12. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 18 Juni 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ i • ii Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Wâtfe, Verspycnstraaf, 10, Gent ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. ...

Onze Iseghemnaar

...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt ,far die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke Afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de «Irakien] van het Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij toovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het ...

Vooruit: socialistisch dagblad

*^30>e ''rl'8 0&i ùnmmz •' T001 Belgie"^ 6#ati«mûD, rw dea ïreemdeS cenuflmea 1 oletoon » Bedacti© îs£4V » ^dmîalstraiie -846 Vs»!^ as* S© JililFiJ ÎÊïQ Drukster-UKgeeïatst gag» Maaîschappij K£T LÎCHT bestuarder » P. OC VSSCH. ltdïbsr£>Gcnt . . REDACTIÊ . . ADMINJSTRATIE HOOGPOORT. 29. GENÎ VOORUIT Orgaats ...

Pages