Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Bfettmg ânietfe Mmmn*%lnmme (B.) M pfennig n«'.> wwwwjwawwn UIW^MIWU, U Belgifcher Rurier ^ruffcfctv Tà$e&$ertu mq Su Seigiî<i)î 9nticï srfdjclnt in SSruffcI JogliS) (and) Sonaloflè» jtneimût aufecr SHauiag Kcrmittag. Sic Qrfte S u 5 9 a b c (A) ctfcficini jcben SJodjmitiag. Sic g t» c i t e a 13 S 5 0 B e (B) ttfdjcint ...

L'indicateur - De aanwijzer

4iSïa jaargang. — Vau 31 December 1916 loi 6 Januari 1017. N° 52. llu 51 Décembre 1916 au 6 Janvier 1917. — 41m<s année. DE AANWIJZER Bureel î OXJXîE 3EURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau Î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers, NISUWE DIENSTREGELING DER TRAM-, BUURT- EN SPOORWEGEN POST- EN TELEGRÂMVEREEER ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 78. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. <*3><g5° II. Het behagen is het oordeel, dat eeL. voor'werp n ons een gevoel van genot teweeg brengt. Dit )ordeel onderscheidt zich van andere oordeelen, ). y., dat iets rood. rond, zwaar is, daardoor, dat let niet eene ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende - " uwww d » .Ml nnm ..I...i,„I « un Dit blad is VOOR. DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. —— ■ - i —i Eene roerende ïadeflandscbe Vergadering kJ k* Het is te Troyes, de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 9S< î >. Num. Sû: n r\r» W/vA^i..—& 1 irwBsrm, ss n. — ^ no iriDIMI1 3ATOC ÏTM W Ka o sa Ouitsche berichien <®2n bat Groot lîooî;lk wartïfc'so Ecrste Daitsoh berlcht. BERLIJN, 13 December. Westelijk krijgsîooneel- ; ïn het gebtr.d van de Somme en ran de Maai Kf en t; e vrij lerendig ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

' •>Jr. 78. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9? December 1916 Iets Over Schoonhiedsleer. sgv» II. Het behagen is het oordeel, dat eeu voorwerp i ons een gevoel van genot teweeg brengt. Dit )rdeel onderscheidt zieh van andere oordeelen, , v., dat iets rood. rond, zwaar is, daardoor, dat ît niet eene eigenschap, die het ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

CÊtffe Siusaabe fft] ftasis 10 Bfetm! Belgifcher Kurier £5vufMev- Tàae&xeitu m Ztr BttaKfie Star Ut crfàeiat te Sratîel t58Itc& («aeS SoaatasS) Stoctmat «afect SKottiag bormiitcj. 2)te g t ft e a u » g a 6 e (A) crfdieint itbctt îlodjmittas. 2>ie 8 to e i t e H a i g a 6 t (B) ttfdjciaf motgenS. einfenbnngeu ftab uni ott lie ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

% 7V ANNER — Serîè nouvelle ; - N° 768 &Wtiiïiét*c> ÎO Centimes f S Cent'mes an !F*ront) MoffHû^î ?fl rîa/TflînlM»a 1Q1/» RÉDACTION & ADM1NISTRÀTK 83, rue Jean-Jacques-Rousseau, , PARIS Téléphone : Qutenbacg 139.88 *«*2AUX AU HAVRE: 2SUf, fsi d« la Botrsi — LE HâYRB ÏÊLÉPHONE.:n'64BELC IONDON OFFICE 21, CANTON ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 79. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 16? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. III. Zooals we de vorige maal gezien hebben, heeft liet schoone de eigenschap een algemeen en onbaat-zuchtig behagen te verwekken. Dat is ook het geval voor het goecle en het ware. Want ik moet dikwijls eene daad goed noernen, die mijne ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

S4me Année N+<, 79 : S cents Mardi 26 âècenrôre 19!6 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ci il bureau de rédaction: N. Z. VOORBURCWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Wnmmai* 599 PrijjB : g5 Csntiem^n Z ndag l^éeeemhor i9i0^ ONS VADERLAND Drukkuflliloewei1: 6. TIPPkRtxKUYLE auinttfcr-kciuau, SE, SE PAUSE (Beigla) Vow Franarilh i 17, Mi* sïa tfïo, OM.MS 0P8TEL i J. BAECKELAHDTf ru* Ktortet, 17, CALAIS, 11 ' 111 1 lr 111 111 ■■ y'-—— ■ ■ ■■' ■■ U . "F" ■- RËCHT DOOR, VRlJ EN ...

De legerbode

...

Pages