Your search has 523 results

a-z index of titles
  • 1918-02

Filters

Publication date
1918523

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgiana LA MÉTROPOLE Il ONE PENNY L,t. cinq centimes KniLANDE: viJF cent KrriNENT : dix centimes PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureau* : 43, Ch&ncery L&ne, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENT ; 1 mois, 3|sh. ; [3 mois, 9 sh. 25«" ANNEE MERCREDI 6 FEVRIER 1918 No. 37 LA GRANDE GUERRE I Curieuses ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

REDACTIE EN ADMINISTRATIE: WILLEM ll-STRAAT 56 • TILBURQ TELEPH. 744 - POSTBUS 23 MIJN NAAM !S ROELANO ALS IK KLEP, IS «T STORM ALS IK LUID IS 'T ZEGE o ABONNEMENT) g Voor HOLLAND Pl. 1.00 per Kwaitaal C Uocr BUITENLAND FI. 1.23 „ „ PRIJS. PER NUMMER: 5 CENT Onze Prijskamp. Uitslaig: J. N i h i 1. C. de Maegd, Soldaat 5de ves-tingsregiment, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS $ mois (fôvr., mars), fr. 7.60 ;1 mois(tévr.) fr. 3.80. Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les faoteurs des postas. —• Les réclamations ooticemani les abonnements doivent tire adressées axelusiveuient aux bureaux de poste* ADMINISTRATION ET REDACTION: ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL C71. A A l-m K H K N IS GKDIIT KM OU» fiKNOTOrg Nr. 138. Weekbladje voor de viaamschsprekende krijgsgevangenen. 23 Maart 1918. Vlaanderen en de Vrede Dat het verlangen naar vrede onder al de gevange-en groot is, zal wel voor niemand iets nieuws zijn. )ntmoeten twee landgenooten mekaar, dan draait hun esprek al spoedig op den oorlog en ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron • \ of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Ontspanningsn der Soidaten op 't Front Verbroedering der Belgen, Franschen en Engelschen ùe oversten weten dat men de ontspanningen hoeft ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

niM iMfHF 10 FF.VRIFR 1918. Ire ANNEE: No. 46. ClochedeBelgique REDACTION ET ADMINISTRATION WSLLEM ll-STRAAT 56 - TILBURQ TÉLÉPH. 744 Paraissant chaque semaine Prix par numéro 5 cents ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE . FI. 1.00 par trimestre POUR L'EXTERIEUR . . FI. 1.25 „ „ N'EXAGÉRONS PAS. Qui ne connaît les enthousiastes qi viennent vous ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

JAARGANG. NT. 3Q PRIJS : 6 CENTIEM. WQENSDAG ôFEBRUARI1918 ABONNEMENTSPRUS : Bimtettland (Etapegebied uitgezoïiderd), - fr. 3.75 per Uwartaal. (ALLE K.06TBN 1NBBOREPEN) Men wende zich lot de postkantoren. F 1 VERSCHIJNT 'S NAftâIDDAGS met al de ochiendtefegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, AnspachEaan, 75 (Beurs). Kantoor te f»ENT : Gazet ...

Het Vlaamsche nieuws

|70ndag 24 Febmari 1918, - 4de Jaargang, Nr 54 Priis 0 Centiem voor gehee! ^elgië «siœr ri.*-? 5rsr»3a«QaiE««se? i T--~I iiumubi .M- ,I.„ —— _ Het VIaamsehe Nieuws mr~ii Beheer en AankowHgingen : ■: 5T4AKOBMARKT, 73 ■ antwerpen . , .• . ■ ■ y.—^rrx^mrrz - -gOMaaaWft^jag ¥erscmjnt 7 maal in de week DE OPSTELRAAD: ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwer» ultgegeven onder medewerklnfl van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Bals! soft» btadan mogin ult c D» Lindbouwir > niata cvarnamsn, zonder talkana da bron la varmaldan. N' " 58. Opstefraad en vcrzending : îeizerJ. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10. DruKherij: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nam. 4?. 4S*faar. G.Qe Graeve,Keialvesê, 1 % DE KLSÎNE PATRÏQÏ WaôiisJaj 3? Fabruar] 19lâ P?:|s s e&atiemen "ÏÏITSSIS BIBIDHÏM ^an hs* Oroaî Ssoîâkîyarîisp BERLIJN.Sj Februari. W«sieliflt kr^s«t»93**L MaarmaaJs geschut- en mijnwerpsrsstrijd. Op t?e-r3chtidene p'aatsen van het front verksn ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 41. 49' jaar. G,Da6raev©,KeJ©lvesM3 BS KLMNE PATRIOT Wosasilag £0 Feàrisari liiS Prîfs 3 esntiomea mkq • ne n « iw m tr; .....j v.îï t».-i.t\- _:j _ _ j _i :n_ _ i-i* _ • _ v » . h1" u uj i « . i\ua<(» ■»#» -SV » v>^># va WV1 TïïIt elii " b s e ici î m ^an hsi Sraat ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgiarg» LA MÉTROPOLE ONE PENNY moirr: cinq cehtimes hollande : vijf cent coïtihent: dix centime» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Telephcme : Moîborn 212. ABONNEMENT ; 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 25" ANNEE- SAMEDI 23 FEVRIER 1918 i i No. 54 GRANDE GUERRE Les crimes du ...

Pages