Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

•m attTVKK. — Série nouvelle. — N# 204 Le numéro ; 10 Centimes (5 CfiSwi'lMIîS AP rit ONT) Vendredi 4 Juin 1915 rédaction * administration il ih ts8Is la Emirs» — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n' 14.05 Directeur : FERMD HEDRAT Toutes tes communications concert anl ta rédaction Jouent être adresse«t sS^'jTUe de la Uow&e,Le ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 25 Juin 1915 N" 228 Vendredi 25 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montagne-anx-Herbes-HPotaffères, J3Fi XJJZHJLIjES bureaux : de 9 à 17 heures Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO * lO CENTIMES % ! La peïito ligno. ; '. fr. ^ Réclamo avant les annonces 1 .où ANNONCES / Corps du journal ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

m - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke Hdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-fleningsblad, Bhissel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in ' Duitschland en in het onzijdlge buitenland bij de Duitsche ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Ornkster-U itgeeïstet Sam: Maatschsppij H ET L1CHT bestuurder : P. DE VISCH. Ledeberg-Gcnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Orqaan der Belmche Werkliedenpartil— Verschi/nende affe dawen. ÂBGNNEMENTSPR1JS BELGIE 3rie maanden. . . , . fr. 3.25 £es maasidei? > . . . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 iltn abonneert zicft ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 30 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17,346 DIRECTION & RÉDACTION VLEMINCKX, 14 ty' >\ ANVERS : ** I £.! P téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lignt 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land .MM/ -■-•"-•YiffiTmsiiimi'iT":--:'-.- •-■*. « OE SELSiluHE STÂMQAAHU » vemhiini 4 maaî te mà. ! \bonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitoetaling. Voor de soldâtes* : 3,50 fr. 7oor de niet-sel&aten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.5a fr. indien mter exemplaren van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 16 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.334 jptifpfN & .REDACTION : E 14,feytEMINCKX, 14 i*eiéphone 3761 LLOYD ANVERSOIS OIT 1 1 J* » < • < • 1 « r i r* . < -a UT » Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne ...

L'indicateur - De aanwijzer

J ' ^qok» année. — 5 Juin 1915. |N° 20. 40sta jaargaiig. — 5 Juni 1915. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers ^—— DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "touireelerL zijn. open van © tôt I. "u.*u.r IsTos "to-areaux sont ouverts de S à 1 liexxre ALLE 800RTEN ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI^DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. Napoléon in Beîgië De verjaardag van den slag van Waterloo wekt ontelbare nerinneringen. Dadelijk versehe-nen kenschetsende opschrilten die, al ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT in ?t lancâ van (Vervol"' en slot) Zoo droomde ik te Berneau. 't Ligt tusschen zijn boomen, zelfs in den wlnter, een juweel in zijn schrijn. Dit schrijn ga-al pas open bij den overgang van de Berwijn-brug, waar de kabbeling u rechts en links begroet, als met een toontinteling van een klokkenspel en stemmetjes van schuwe kindmeisjes. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

AMVt?DÇ Coirtorli 1 ^ .Tuir» 1 Q1 ^ Cinquante-huitième Année - No 17.331 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime Quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

L'indépendance belge

66ème année. No. 142 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• r-"ACB < BOUKbE. . TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 33g 75 e LONDRES, VENDREDI 18 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS, v ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. ...

Pages