Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE N» 858 TSRAQE JUSTIFSI 5®,QOQ EXEMPLAIRES EDITION B KENB'RECI Ï1 JUIN 1915,. LE BRUXELLOIS AB01VKJKME33VTS ! 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs «T0"0.x*xti£^I. Ç^>"?xo"ti.c3Li.e3.n Indépendlaiit REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE ■45, Rue Henri Minus, 45, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile, brfefwisselmgen vracht-vrij te zendeti aan Aag. Va* Iseghcm, aitgever voor de naamS. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaetoa Bossuyt, Recofletten-etraat, 14» Kortrjjk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Làmbmg : Viktor Kuyl, ilinderbroedcrstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft in : Op ...

Het Vlaamsche nieuws

...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r -te No. 14S VrlJcSsag, S5 «Jasant 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM L M zal met vergaam ALGEMEEN BELG3SCH DAGBLAD Eendracht maakt macht! ~^dÂctÏÉ7en ADMINISTRATIEBUREELENs KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Hoofclopstellep: IVîr. ALBERIK DESWARTE, Opstelraad: CYRiEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ « ANDRE DE ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche (î et lundi 7 juin £3 centimes le numéro 59me année - 157-138 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; r* fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, IRTTïD IDE FLANDRE, 3, GANI TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: i5 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : 3 MOIS, 9 SHILLINGS. \ TODOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. u- PLACE DE.*'A BOURSE. LONDRES, SAMEDI 19 JUIN 1915. ABONNEMENTS : J6 MOIs! 17 SHILLINGS. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 396Q. TELEPH.: e 11 AN. 32 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. ■ N° 260. TIRAGE JUSTIFIÉ 58.000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION B .VENDREDI 18 JUIN 1915. LE BRUXELLOIS ABONTNHMBIN-TS ! 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Q-uLO-tic&îMpML Indépendant REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE 45, Rues Henri XWâC4*VLA' 45, ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: .. BUREAUX A PARIS : ,3 MOIS 9 SHILLINGS. , TUDOR HOTJSE, TIJDOR ST., LONDON. E c. 11. I J.AC h DE LA B L RSE. LONDRES, LUNDI 21 JUIN 1915. ABONNEMENTS : jô MOIs! 17 SHILLINGS.! CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75 11 ...

L'indicateur - De aanwijzer

J ' ^qok» année. — 5 Juin 1915. |N° 20. 40sta jaargaiig. — 5 Juni 1915. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers ^—— DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "touireelerL zijn. open van © tôt I. "u.*u.r IsTos "to-areaux sont ouverts de S à 1 liexxre ALLE 800RTEN ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

abonnements : REDAC1ION & ADiVllNlS I RATION : ANNONCES* BELGIQUE : 8 fr. par an ; ^ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois 3^ I£XJ±Li JD J±1 JE^J-j-A. ÏST DRE 3 Gr_A.ïST L Pf)Hr rPtrnncrpr Ip nnrt Pn ei/e _. Vnir Ip tarif an hoc Hp la Hprniàm nona An Innonal Avis officiels allemands I INSPECTION D'ÉTAPE 4. Gand, 1" juin 191 I |. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

WET- EN VEROR DEN I NGSBLAD voor de bezette streken van Belqië. INHOUDSTAFEL DER WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" April tôt den 30" Juni 1915. (Van nr 56 (o< en met nr 89). BRUSSEL. llitgegeven door do politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in Belgie. Aanvragen om enkele nummers moeten gestuurd worden : voor ...

Pages