Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

L'indépendance belge

année. No. 78 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES I ' H Administration TW^Hoiiw.^TWk». Street. E.C. LONDRES, JEUDI 1 AVRIL 1915. «gggSB.*A Conservation par ie Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : L'activité des aviateurs alliés en Belgi-gique.—La flotte russe de la Mer Noire bombarde plusieurs portg ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

ISmiel Van Belleghem voerde het knap •orkest der artisten-muzikanten zes zeer jneikwaardige stukken uit welke zeer toege-guicht weiden. , De heer Verniers, de gekende ténor, die den heer Polfliet, die ongesteld was, verving, verwierf als naar gewoonte veel bijval. Het-zelfde dient gezegd van den baryton M._ De Mulder, die beschikt over een ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

&MVFRS Jeudi 1 Avril 1915 nBW w m i ir mm mi «riimrriT nirwmrn n~»— — Cinquante-huitième Année - No 17.273 fm^KK & réaction 14, RUE VLEMlNCKX, 14 \;4,, _ an-vers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime Quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR iVinrtorda? 29 Auril 1915 S' 101 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeten te 0snt nr 19 Ketelvasi Bekendmakîng. ' Het privaat-brievenverzendea door de Belgische bevolking in bet krijgsgebied en Verder, is slechts in België en m Duitsch-land, toegelaten. Diensvolgens is het postverkeer naar het buitenland, namelijk naar ...

Het Vlaamsche nieuws

Loensdag 21 April 1915, Hcraie J&arg. Mr ^7. Prljn ; 5 Centiemeadoor gefaeeî België Vlaamsche Nieuws ? ««w ■«" ««■' «■» «h» jam <*$mw JK * mm* -^mar f i ^tfât HISSAI ÈeÉ'î.tr ïïlftâ&Stil- à8**!<tfï •^lt*t»a,siï^5rat? *1 Atfl mrj»** 3-* a£«*§& _ %.? je*w-2iur*%* à «T> $■ (ii S Si S ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAOSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 4 APRIL 1915 N'-3 Prijs : 5 eentiemen Reinaart-De-Vos De geschiedenis van Reinaart De Vos leeft nog m de herinnering van ons volk, maar weinigen lazen het mees-terlijk gedicht aan Remaart gewijd. Het oud vlaamsch maakte het lezen ervan moeilijk, maar de beroemde Vlaamsche dichter Julius De Geyter ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Tw iaîigsie Jaar. ïijf-en-Tw iaîigsie Jaar. ïijf-en-Tw iaîigsie Jaar. ïijf-en-Tw iaîigsie Jaar. ïijPen-Tw iaîigsie Jaar. ÏijPen-Tw iaîigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. fijPen-Twialigsie Jaar. ïijPenTwialigsle ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 AVRIL 1915. Nos. loi — 102 COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. BRILLANTES OPERATIONS FRANÇAISES. i 30,000 ALLEMANDS HORS DE COMBAT A EPARGES. 1*AHIS, 10 avril.—Communiqué officiel de 23 ^ [ heures :•— Entre la Aleuse et la Moselle nous avons ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère Année îo?» , „ S cents (IO Centimes, «Jeudi 8 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force. .tournai Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 334-240 * Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

De stem uit België

negiswrea ai mt iscnerw roat (/met as a neuxp EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, 1s. 9d. for t&ree monthi Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 29. VRIJDAG, APRIL 9, 1915. Price ld. HULDE AAN ONS ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Pages