Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

L'âme belge

N° 6. Février 1916. L'Ame Belge ... L'âme belge que les siècles ont pétrie de loyauté et d'héroïsme et qui passera inviolée et immortelle aux générations futures. L'ÉVÉNEMENT DU JOUR L'événement du jour est certes la publication de la protestation des ÉVÊQUES DE NAMUR ET DE LIÈGE contre le LIVRE BLANC. Celte protestation, bien ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 49. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. ! 16.? Febr. 1916 Lamlendigheid. hier, Jan, myne mail ! Luister, ik wroet my dood Wat moet ik je naar 't hoofd achreeuwen, o om u te doen leven, u en de jongens. Maar de vadsige luiheid, om je te doemen en hatelyk te jaren gaan voorby, het zwoegen heeft my den maken ? Gy zyt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JÀAR Zontfag 13 en Maandag 14 Febrnâr! 1916 Nc 3 3 DE GENTENAAR =DE LANDWACHT Prlfs pcr rmœmer 9 ceniiemen. DE ELEINE PATRIOT Bureeleraîe Gent nr 16 Ketelvesi De papiernood wordt langsom scherper. De groote ontwikkeling der dagblad-nijvcrheid in de Vereenigde Staten levert «en dringend en onophoudend gêvaar op voor de woiiden in het ...

De stem uit België

DE Stem Goà en Va^ A°° J*? ËîjBekitc Bureel: 55, Russell Square, W.C Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. oubscnption î is* od+ for three months* 2de Jaargang.-Nr. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 18, 1916. Ab^rXnta, !'t?~; Price 1 d —i«!hj>I |||| | |HHTMmTK1lllll«M ' > ...

Het Vlaamsche nieuws

Letdag 5 ^ebruari lutô. Twe de Jmargi %t 36 jprijsi 5 Centième door gaùeel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest versprëid Meuwsbîad van België» - Verschijnt 7 maal per week IABONNMSNTSPRIJZËN : ?er week................ #.8â Par 3 maaadea 2.76 Per maand ! .36 Par 6 rnaanden 7.63 Per jaar [*.~ AFOEVAAJtDlGDSN VAN DSjN ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE BELGrlSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exempLaren. Tweede Cavalerie-Divisie gedurende dea Aftocht naar den Yser (Slot) In den voormiddag van den 13en October, wa8 de ioestand van ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun ...

L'indépendance belge

S Je me auuêe. No. 40 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET HEOACTIOX- BUREAU A PARIS: TUDOB. ÏÏOUSB. TT7DOR ST.. LONDÔN. B.C. PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: { 238-75, LONDRES» MERCREDI 16 FEVRIER 1916 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENÏS ; J 6 MOIS. ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 Année. — N' j8o5. LEURS « rfÉROS DE L'AIR » ONT ATTAQUÉ LA « FORTERESSE PARIS Dessin de J. SIMONT. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 149 à ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôine Année N°. 482! « cents CIO centimes) Jeudi 17 février 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal auotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. z. VOORBUKGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De Belgische standaard

...

Pages