Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN. Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 = Brussel . ABONNHM ENTSPRFJS ! Per Jaar Fr. 6.50 PR1JS : 15 CENT1EMEN Eebste Jaargang Nr VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Een Veldgodsdienst-plechtigheid bij het Oos- tenrijksche leger, plaat 257 Hoe staat het met den Oorlog ? (Ons weke- lijksch ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eme Aîttiee IV®. 4S3 S cents flO Centimes} Vendredi is ïevrier l^IC L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Beiue est notre nom de Famille. Toutes le» lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV. Z. VOOBBORGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 3797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, l'AKHUISLAAN, 13 Brussel . A BONNEMENTSPRI |S : Fek Jaar . Fk. 6.50 PR.1J5 : 15 CENT1EMËN VLAAMCH LEVEN -Zelfstandig vlaamsch-Geillustreerd Weekbi.ad 1nhoud Een zicht van het Italiaansche front (plaat) 233 Hoe staat het met den Oorlog ? (Vluchtig overzicht der krijgsgebeurtenissen), met 9 platen 234 In Memoriam : Edward ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 É®aî» — N. B7 nannsBnai Prijs pei DBmmer : voor Seigië 3 centiêmen, mr den VreemdeS centiemeu T®l@tfo©58 s Hedsoiie 247 « Admiaisfratie niMasœmsnmB3isBmaMeawqKiim!azmBWMceam&'?mœ-JES^WKismf Zowdaa 27 FEBiHiaiA^I [Drcfcster-Uitscefstftr Hiaatschepplj t!ET LICHT bestiiiîfdc? : ÎE VISCH. Ledebeirg"Q«ssî .. REDACTIE . . ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 Année. — N' j8o5. LEURS « rfÉROS DE L'AIR » ONT ATTAQUÉ LA « FORTERESSE PARIS Dessin de J. SIMONT. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 149 à ...

De stem uit België

DE Stem Goà en Va^ A°° J*? ËîjBekitc Bureel: 55, Russell Square, W.C Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. oubscnption î is* od+ for three months* 2de Jaargang.-Nr. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 18, 1916. Ab^rXnta, !'t?~; Price 1 d —i«!hj>I |||| | |HHTMmTK1lllll«M ' > ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Tweede Cavalerie-Divisie gedurende den Aftocht naar den Yser (Vervolg) Nu men de beslissinggenomen had den aftocht tôt aan de ...

Belgisch dagblad

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 27 FEBRUARI 1916 Nr 50 Prijs : 5 eentiemen Wachten Nog was er niemand op het pad, dat van Badoer laidde naar den ketapan.... Multatuli. Ze had met gewacht op hem, éene nacht, maar heel haar jong leven lang... Ze kende hem niet, wist niet wie 't zou geweest zijn... Maar jaren lang had ze uitgekeken ...

L'indépendance belge

S Je me auuêe. No. 40 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET HEOACTIOX- BUREAU A PARIS: TUDOB. ÏÏOUSB. TT7DOR ST.. LONDÔN. B.C. PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: { 238-75, LONDRES» MERCREDI 16 FEVRIER 1916 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENÏS ; J 6 MOIS. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

Pages