Your search has 571 results

a-z index of titles
  • 1917-10

Filters

Publication date
1917571

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENINC beti*«Wemlo In besiagnemlng en stapelaan-glfto van grondstoffen voop oorlogsbe-hocltsa in 't bezsstte Franscho g<s-blod van het 4de léger, (Vervolg) Art. 3. — De Ortjjkommandanturen — in 't pebied derOrtsiiommandanturen Roubaix, Tourcoing. Croix, Lujnoy, Hem, Mouveaux, Wattrelos, Leers en Lys het hutpbureel van den «t ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Balgiaeh dagkiad v«seMJ*8®d» al dt» dagam der wmk Xf."" EABOiiiaiiiRi?i^yiillii s as 8«!gi* 3.8& rrwskrijk S.C«4J ttngiie»ï!ë>«£«&MaaNal S.tt& »t»r • 4-0© * S.,6*3 » 8.Et? » sabrllvc » « e»*a V*«»rSsiB« » S 7, pse «a ¥Ss, Calxi» Stecht door» wi| es$ wrmmk voor Goû en volk mm ! ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMEE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compag-nie, escadron on batterie reçoit dix on quinze exemplaires français et flamands. La Situation industrielle a Belgique occupée La liste s'allonge des usines et fabriques réquisitionnées par les Allemands en Belgique occupée. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

te Wsst-ïlaa^ra m li ftMkriJk Dit Duitsche bron. BERLIJN, 30 September. (Officieel): Geene belangrijke gebeurtenissen. BERLIJN, 1 Oktober. - Officieel: Westelijk gevechtsterrein Front gen.-veldm. kroonprins Ruppreeht van Beieren : In Vlaanderen was de geschut. strijd aan de kust en in de bocht bij Ieperen van 's middags af sterk. Hij bleef ook ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

srôNPâ*» M*mi« < ONS VADERLAND aelrlAttalKltir»|« « a. TKMrKKg —... lknr>UI((>»¥«r, 17, rsw <« «ta, «AI .Awt Belgisch d&gfclad ¥0rschiiïi6^dB al de daap.n rl ai* utoa! L 4. Miomuw»^ »gc DJ twn<ll attomiairahtarmmxhh » ««"S1* »-*® S'raafcrUk S.M ■»gataM|a»t«uaa« MA v cran {«-flanMtar • 4.M • ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Jeudi 18 Octobre 1917 direction et rédaction : 14, Rue Vleminckx, 14. ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal Le numéro : 10 centimes LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Soixantième Année No 18.047 ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1^8 JAAR C ANC, Nr 709, ÛÛN DEftDAC, 18ÔCT OBER 1017. HET VADERLAND LBeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dlenstaanbiedingen : voor gereformeer- Belgïsch dagblad, voorloopig te Parïjs, 3, Place des Ûeux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hct nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). ...

De Belgische standaard

SDS Jaar Nr244 801, u . Ji. i» S Woensdag 31 October 1917 fe «<aîd*t»S? K iiasfclad ir, ï.*J < «iiaivià* i.|o ' gmtn.à*a t-?l | g ïïfot IJoldatéB | la 't l*aé i h-ï raiàtid fr. 1-75 g msMP.dt# g.jo i H misses® s» «S ; Bsit»a 't Iu< ; ; 13s**nd fr. a.50 I maandtn S J» »a»«d« W "»i"" DE ...

Les tablettes

...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

ALLERLEI ————ggarg—jmg——b——mi— bookdjredactïe : vrouw ensecret a ri a a'{ met mkdewerk1kg van het algem. ^ecr et aria at en het werk der volks bibliotheken "de straal,. beheer : peperstraat, î7. — «o» — abonnementen : per jaar i fr. zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad veor »ns Vlsamswî&ie ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

4)/i laara-aïîfi' S» J.0 ïhriifc f& «*is*tkswsi4*« fctent 21 Octofoer 1917 HOOFD8EDACTIE : V ROtT W EMP SCSET A R1A AI MET KKDSWSHSKE tas J88F" ALGEM. SRCH ETARIAAT ei mkt vnœx Dits VOLKS BIBLXOTH B« EN " r\r- c««ro r. n r ALLERLEI BEHXSB ; PEPEjRSTRAAT, Ï7. — <0» — ABONNEMBPfTEN : PER JAAR : V». 3,2Ï> ZES ...

Pages