Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 81. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30? December 1916 Van 't Ouwe in het Nieuwe... Aan den Lezer ! Weer een jaar dat begraven wordt en een nieuwgeboren dat zijn intreê doet ! 0 zalige herinneringen verbonden aan den Oudejaars-avond en den Nieuwjaaruçhtend in vredestijd, bij huiselik gedoe ! We zijn nu eens ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 3 December 1916, Tweede Jaarg. I 11 —11 'I' •«-ntSJe^gnwtwa.ra iiwhmi. 334 Prij«» 6 Ontiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht e» meest ^erspreid Mieuwsblad f&o België. - Verschijut 7 maal per week abonnementsprijzen : Per maaad I.7S Per 6 aiaaiulen II.— Per 3 mnanden 6.— per jaar ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N*1 44 *7» .saHHBSMMaRtWKBEiRSs<MiiK' - wyeiflssases? Prijs : 10 Centiemen het Nummer Zondag 24 December 1916» ONS VLAANDEREN Door Eendracht SterkI VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Daitsch ! Inschrijvingsprijs: I Voor Fraukrijk : per jaar 4 00 fr. j per zes maatid 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » 1 - '.r. m ...

L'indépendance belge

t7ème axiiée. No 286 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: & CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ! O A Rfl c r\ l ***■Trm *** *** *** ir% g— 4o4 ^ t,mif1 rt «—r T Tvri c ^ !UDOP HO'JSE. TUDOB ST.. LONDON. E.C. H. PLACE DE LA BOURSE SAMEDI 2 DECEMBRE 1916. ABONNEMENTS : f* ® ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

L'ÉVÉNEMENT ILLUSTRÉ — N° 93 Sur le front de la Somme : Cuisines de eampagne derrière les abris naturels servant de tranchées. L'arbalète employée dans les tranchées pour lancer les grenades. La guerre de tranchées a rendu ingénieux les soldats qui doivent envoyer vers l'adversaire le plus possible de projectiles, en se découvrant le ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE I! ONE PEIVÏW Lnrr cinq centimes nmsde: vi f cent Situes i' dix centimes PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES / Bureaux: 43, Chanccry Lane, W.C. Téléphone': Hofborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois 3 sh, ; 3 mois, 9 sb. Etranger : 1 mois, * sh„ ; 3 mois, 12 ih. 23ME ANNEE DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 DECEMBRE 1916 rm- I es 337-Q38 LA GRANDE ...

Het tooneel

2e Jaargang Nr 13 — 9 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem ' "" i """" ■ — " ' 1 IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg "De Opgaande Zon,, Herman Heijermans heeft met dit werk — geschreven van September tôt December 1908 — een zijner schoonste producten geleverd, een ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

BREUK INSTITUUT OnmHdellijke en volkomene terughouding der breuken en hunne radicale genezing, zonder operatie, bij hen t'huis, schriftelijk gewaarborgd. Men moet zich persoonlijk aan-bieden, tijdens de kostelooze raadplegingen van 9 tôt 12 en van 1 tôt 3 uur. Den Zondag van ~) tôt 12 uur. Ean enkele visiet is voldoende. Men verblijft .n ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 52. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz ~Ja i La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire ...

Belgisch dagblad

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Ons land

4*® jaargang, Nummer 3a. Prffs : 5 CetrtieïSïïef! io December tqt6 ONS LAND STAATKUNDE — WETENSCHAP — KUNST — TOONEEL — LETTERKUNDE abonnementsprïjs : Per jaar ....... fr. 3 — Voor 6 maanden . . » 1.75 Voor 3 maanden ... ... .... - 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

PO-RT-RAIT D'EMILE VE"RHAE*RE/N (D'après une eau-forte de Charles ...

Pages