Your search has 640 results

a-z index of titles
  • 1914-04

Filters

Publication date
1914640

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16» Jaargang Nummer 15 10 Centiemen Eondag 12 April 1914 ONS RECHT VL-à 'weekblaei. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschritten wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en brielwisseling wende men zich toi het bureel : MARKGRÂVESTRAAT, 19 ...

Gazette van Gent

147° JAAR. - - Nr 93. B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 22 APRIL 1914 GAZETTE VAN CENT INSCIIïir JYIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : f;en j.iar fr. S2-00 Ken jaar fr. 15«00 6 maaiiJan » S-Sa G ninanden » 7-75 3 maanden > 3-50 3 maanden » 4-00 Voor JHdland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ïanden : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

- Avril lî>14 CirVQ GEKTIlUEg HO** année — IV" 9S Le Nouveau Précurseur iN ri ivi rixN JL. - Bn an 18.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 8.50 fr. - 15.00 fr.; . 8.00 fr.; . 4.50 fr. • 32.00 fr.; • 1 b'.OO fr.; . 8.00 fr. HOLLANI&. , 32.00 fr.; . 16.00 fr.; • 8.00 fr. i$^STALE. . 48.00 Ir.'; ^ Si.OOfr.; . 10.50 fr. Tout ...

Vooruit: socialistisch dagblad

fj ;aar " Prijs per numnier : voor België 3 centiemen, voor den /reemde 5 centiemen BMWWWMW——WJB—IPIWfci — ■■"•ai Teiefoon ; Redactie 247 - flilmînistratlo 2845 Wosnsdap 15 Aprii 1914 h Drflkiter-UJtîeeW«f ^Maatschappij HET LICHT . bcstttttrder ; p pgVlSCK. Ledtbcrg-Oent I .REDACTIE ADMINISTRATIF [ k: OGPOORT. 29. ...

Pages