Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I .^teJaargana N". I4Ô Zonâag 20 aunï I9is 5 Cestt BED'kALV^TRAAT LB4, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens nn yier bladzijden. Abonnementsprù's b^j vooruitbetaling : _ Voor Holland .en BelgUJ per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Voor Kngeland, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 4 Juin 1915 Cinquante-huitième Année No 17.324 • • . .|]»|CTION\\& REDACTION : H, RUE-VLEMINCKX, 14 . ENVERS "'i-A-'r -^téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 6 et Lundi 7 Juin 1915 Cinauante-huitième Année No 17.326 ACTION : .§4, Rfê^EI^KX, 14 |^; . EfcSi ' ■ . v , y •s4'/ Téléptiofley3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 18 juin 1915 Sp centimes le numéro 59rne année — JNU 169 JOURNAL DE GAND I ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par ail ; \ fr. pour six mois ; S fr. pou^ trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RXJ'iD ODE FLA N lRE, 3, GANi TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

yyfàfgRS., Mardi 1 Juin 1915 Cinquante-huitième Année No 17.321 ■DIRÏPPN & j RÉDACTION : 14. JUJE VLEMINCKX, M Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twinligsle Jaar. — H. 157 GoMlenst — Hnisgezla — EigeMom Diasdag, 8 Juni 191S »' ' ' ■■ Aile briefwïsselïngen vracht-*rij te zenden aan Aug. Va* Iseghem, uitgever voor de naatat. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Jieereteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel ...

L'indicateur - De aanwijzer

:>4oma annéeT — 20 Juin 1915. N° 22, 40ste jaargaiig. — 20 Juni 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone:261 3UF6&11 • VIËILLË BOURSE) 39^ Anvôrs. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen zïjn opan van. 9 tôt 1 -aux 3STos To'O.rea'U.^s: sont ouverts a.e S à 1 lxe"ure ÂLLÊ80ÔRTEN DRUKWERK aan ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

I ~ ^ ^ ^ ^ ABONNEMENT "~ REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTR/VÏÏÔN^ > I 1 Belgique : 12 francs par an DOCUMENT AIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE ç Van Cortenbergh l Etranger : 15 " ' ' 20 pages : 25 Centimes le numéro 12. rue de l'Empereur. Bruxelles ^ S. M. CONSTANTIN XII, ROI DE ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 5. Prijs : 5 Centiemen. Juni-nummer igi5 (B). Men zegt dat 't Vlaamsch te n:et zal gsan.... 't En zal ! ANTWERPEN BOVEN Geen rijker kroon Dan eigen schoon. A Ailes voor VERSCHIJNT OM DE Vlaanderen VEERTIEN JDAGEN Orgaan der GROENINGER"WACHTEN van Antwerpen en Omstreken. A BONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNYc CONTINENT: 15 CENTIMES BELGE. ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : »,DnT QO nnv 1QK /3 MOIS, 9 SHILLINGS. , TUDOR HOTJSE, TUDOR ST.,, LONDON, E.C. U. Uf, LA BUUhbt LONDRES, MARDI Zy J U L\ iyi5. ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. [ conservation par LE progrès. TELEPHONE: OiTY 3960. TELEFH.: ...

De Belgische standaard

Jaar. — N° 85 ¥ijf centiemen bet nummer Vrijdag 24 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor G-od @n Haard en Land < DE BELBISCHE STANDAARD » verschijitt dagelijts. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de Boldaten: 2,50 fr. Voor de nlet-aoldaten — in 't land 3.50 fr.} buiten 't lana 4.50 fr. Indien ...

Pages