Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jôre Année 23» S cents 00 Centimes) JKarcii 15 juin 1915 L'Union fait la Forci Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. _ ., _ . _ ( Charles Bernard, ...

Le progrès libéral

LE PROGRÈS LIBÉRAL ABONNEMENT TOT TPM AI 0T TOTTOIPM PUBLICITÉ Paur Bruxelles *t fauteur js : Pour la Province : I wlJivl \ iil > Vo/_ ^ ' V/ X Jli—/àJlLIXI Petites annonces, les trois lignes. fr. 0.61/ Un mois .... fr. 1.50 Un mois . . . . fr. 2.48 ^ Pour chaque ligne supplémentaire fr. 0.20 Trois mois ... « 4.oo Trois mois ...» 6.70 ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twinligsle Jaar. — H. 157 GoMlenst — Hnisgezla — EigeMom Diasdag, 8 Juni 191S »' ' ' ■■ Aile briefwïsselïngen vracht-*rij te zenden aan Aug. Va* Iseghem, uitgever voor de naatat. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Jieereteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel ...

L'indicateur - De aanwijzer

40tna année. — 27 Juin 1915. N° 23. 40ste jaargang. — 21 Juni 1915. L'INDICATEUR TiU.hnnu • O.Ri Rni*AflTi s VTEILLE BOURSE. 38. Anvers. Onze "b-ureelen. ziôn open va». 3 tôt 1 "U-iir IfcTos loureanx sont on-verts de © à 1 Ixeiare g: Bslangrijk bsricht tijdens den oorlog Aile burgers die moeilijkheden hebben voor de ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche 27 et lundi 28 juin 1913 JE5 centimes le numéro 59me année — 178-179 ABONNEMENTS : iELGIQUE : M fr. par an ; r* fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, R.TJ±C IDE 3, GJ±N.L TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : /oir le tarif au bas de la dernière page du journal. |is ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

071 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Gpneraalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad lis in België verkrijgbaai' bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: .. BUREAUX A PARIS : ,3 MOIS 9 SHILLINGS. , TUDOR HOTJSE, TIJDOR ST., LONDON. E c. 11. I J.AC h DE LA B L RSE. LONDRES, LUNDI 21 JUIN 1915. ABONNEMENTS : jô MOIs! 17 SHILLINGS.! CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75 11 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

19 Juni 1915 Nr 25 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHRIJViniGSPRMS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Donderdag 3 Jnni 1915 H' 130 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureolen te Sent np 10 Ketelvest Bekendmaking. Gent, 30-5-15. De hier reeds bestaande paspoortbureaux zijn vereenigd tôt : Paspoort-centrale, Cent Afdeeling I (Kouter n. 2). Paspoorten in het Buitenland, in bet Gouvernementsgebied en in dat van het Maiinekorps ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Samedi 5 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17,325 DIRtvCt-ÏQN. '& RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navire: ——mi ■ m m—I—TTfwrm-iTMl ■■miMi'iTiiniwiiaiiiiwi — • — iyn"irrnii nnirTiM i lin» mi i — «mi mm ■ 11 ■ il ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

Pages