Votre recherche c:bnc:1346 a donné 1 résultat

a-z index des titres

    Filtres

    De Belgische diamantbewerker: orgaan van den Kristen Belgischen...

    21 Juni 1914. Nu m mer 19 Derde Jaarg^trg.: ? DIAMAMTBEWERKER Gezonde volksontwikkeling leidt tôt volksverheffing. VEERTIENDAAGSCH BLAD Orgaan vaii liet Kristea Belpcli DiamantliewBrkersverljoiiû lu de wereld heersche kristene liefde eu rechtveerdigheid. AANKONDIQINOEN PRIJS VOLGENS OVEREENKOMST OPSTEL EN BESTUUR : Kerkstraat, 34L — ...