De Maeseyckenaar

1008 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juin. De Maeseyckenaar. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416tf7d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nmlimer 7. Juni 1917. DE MAESEYCKEHAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKEK VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtineen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg;, 3(5, Le Havre. NOG EEN ANTWQORDJE. Wat genoegen van tweè onzer dapperste wapenbroeders hier in verlof te ontmoeten ! Koppen blozende van gezondheid, kuiten achteruit en vier strepen op de mouw. « En lioe is het'?... Hoe gaat het ?... Nog nieuws nit Màesevck '?.... Kom, we gaan er 7 o eentje pakken !.... En wat vertelt Teun zooal?... Komt ge ook tiôiv.s bij Pier ?... » En nu mannen ! lioe zit het op 't front ? Altijd nog vol coui-agie, dat weet ik ! » Ja, dat zou nogal gaan, mochten we die vuil MofFen maar 'nen keer aan 't vel komen ! Doch wij, de piotten, we krijgen er het land aan : nacht in, nacht uit naar de loopgrachten heendreuzelen, maar heel zelden een Pritis onder schot te krijgen, en verder dat al eeuwig zakjes vullen en tranchées maken ; Waarom laten ze ons niet op lien losslormen ? dan zoudt ge eens zien hoe we er .zouden door-heen boren ? » Ja, jongens, daaraan twijfelt geen Belg, zoomin uw heldhaftige en geëerde Koning als de gemeenste embusqué in t diepste van Frank-rijk ! Maar, ziet ge, dat zou al heel weinig meer baten als misschien een groot gedeelte, zoo niet gansch ons roemrijk leger, dat reeds de zege tegemoet snelde, door het overgroot getal der Moffen te zien ingësloten worden, en wat doen ? Op ons betrekkelijk kort front kunnen we niet vooruit, of de gansche strijd-lijn moet mèe voorts, en daarop moet ge met taaien moed wachten. Gelooft me wel, dat de geheele wereld, zelfs de Mof, uw nèrven-ter-gend wachthouden op den prijs weet te stellen, en dat iedereen ook weet, hoe veel moeilijker het is in een zwaren strijd zijn kalmte te behouden en het gunstige oogenblik af te wachten, dan er zoo maar blindelings op los te gaan ! OMROEPER ! Het bcstuur van den Maeseyckenacir heeft een pakje met levensmiddelen gezonden aan de volgende wapenbroeders, krijgsgevangen in Duitschland : Vanderkom Henri, kriegsgefangen.er, A. F. L. ' Jameln, 34 Hannover ; S', m ons Theodoor, 1 ])att. '2 cie, barak 7, n1' 42, manschal'tsgefangenenla-ger, Truppenûbungplatz, Altengrabow, ; Ver-straeten Mathieu, 3 cie, b. 4, Kamervertei-lun<>;stelle, Laeer Cassel. o ' O * + * Op het minzaam verlangen van een onzer allen beste vrienden, zouden we een eereal-bum willen opstellen met de porLretten van al de wapenbroeders uit 't kanton Màesevck, en met daarnevens de portretteft der weldoeners en ondersteuners van ons gazetje. Diens vol-gens richten we dan een oproep tôt ai onze lezers om ons, zoo spoedig mogelijk, hun porlret te doen geworden. l'en einde deze opzendingen en de inzame-ling te vergemakkelijken, verzoeken wij al die-genen die tôt het veldleger behooren hun por-tret te sturen aan een der makkers : Luitenant Delsupehé Jos., hulpgeneesheer, G 146, 2 batt. ; Adjudant Yanderdonck Henri, G 184, 6 cie ; Hacken Theodoor, G 44, 1 cie ; Gessler Emile, brancardier, G 55, 5 cie ; Vanthoor Louis, wachtmeester, prevotale gendarmerie, Pope-ringhe ; Pelsers Hubert, G 99, 3 cie. Die niet tôt het veldleger behooren en de burgers sturen hun portret aan den lieer Jos. Boonen, 36 Bouldu de Strasbourg, Le Havre. De kameraden uit de dorpen kunnen ook, bij voftrkeur, hunne photographie zenden aan de briefwisselende leden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Maeseyckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes