De telegraaf: sportwereld

168776 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Août. De telegraaf: sportwereld. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b56d21sf28/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TWEEDE JAARGANG. — No 303 .O VRIJDAG 14 AUGUSTUS LOU Steeds maar Belgische zegepralen! De Duitscher ondergaat bloedige verliezen te Haelen en te Eghezée Niet alleen rond de forten, maar ook in 't bloote veld is klein België de sterkste EÖT "h■! ■ " §J§s# WIJKEN ien < Doordat mijn kon frater Karel Van Wy- . ■nendaele lieden Donderdag een tochtje, i ■fehczée zijn daar om te getuigen g onze mannen hunnen streng pen veld. Wij hebben niet geBot zij ons in ons eigen nest kwaftnvailen, maar zijn aanvallendcrigetreden, en hebben aldus het DE D.UIT8GHER3 MOETEN ■ onr der neemt naar de streek rond Thienen, zal ik mij nog eens gelasten met dentoestand van de gebeurtenissen aan den g^oorlogsplan" vân"den~~genatcn ULHANEN BIJ DE NEDERLANDSGHE GRENZEN. — Het huisje op dert ach tergrond, behoorend tot hot dorp Vi sé, is op 't oogenblik totaal afgebrand, Krijgskundige feekuMnpi en Overzicht der strijdende legermachten De Belgische David houdt den Duitschen Goliath in bedwang, ONZE KANONNIERS OP TOCHT. Gebeurtenissen van den dag Tien duizend man aan den slag OFFICIEELE MEDEDEELINC Na den nacht te hebben doorgebracht in de stellingen die zij na den aftosht van gister berel&ten, zijn de Duftschers vooruit gerukt naar een punt van onze stellingen, dat zij onvoldoende bezet achtten. Onze stafj evenwel, waakte; volkomen op de hoogte gehouden van de bewegingen van den vijand door de uitgezonden ruiterij, werden bevelen gegeven en do iréjand opgewacht. Een gevecht had plaats, met een gunstigen verloop voor onze wapenen; zoowat tienduizend man namen er asn deel. Het Is de eerste maai dat onze troepen in open veld aan den slag gaan. Zij hebben bewezen dat ze ook dit krijgvoeren verstaan en volkomen zijn toegerust om overal met voordeel te strijden. Behalve dit wapenfeit dat van meer beteekeriföls op zïen z*lf dan doer zijn gevolgen, is de aSgemeene toestand blij kbaar niet veranderd. Wen mag zich echter overtuigd houden dat langs de zijda t?an onze verbondenen, de gebeurtenissen hun verloop kr ijgen naar &3n op voortand vastgesteld p?an, W$mm? ~;::mi ■ Onze Befgiecho troepen hebben Donderdag eene giamrijks overwinning behaald op de Duïtschs legerbenden te Eghezée. Het verlies van Buütschen kant is aanzienlijk, Wij bemachtigden talrijke kanons. Rond Haelen en Diest Verder in ons blad vindt men een volledig verslag ov3r het gevecht ds£ te Haelen plaats greep, en dat eene glansrijke overw;nning der 83e gen was. Donderdag morgend had een nieuw geveeftt plaats rend Biest, doch onze troepen hebben hen met zware verliezen achteruit gedreven. Tusschen Engeland en Oosten Sedert V/oensdag middernacht ss Engeland in oorlog met Oostenrijk. Weldra zuilen de vijandelijkheden beginnen. Luik houdt steeds stand Een officieel bericht deelt mee dat forten van Luik voertdurend san eiken aanval weerstaan. Onze troepen zijn in het Westen samengetrokken en treden t\nn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection