Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

548 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Août. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 07 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6688g8g890/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5de J a.�jpg;�1*S� � KT. se. JPjHL�sj s O Ce�xtioi��i >oiiderdag S3 A-Ugtastitts� �OIS ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebled uitgezonderd), b. ISO per kwartaal. (ALLS KOSTEN INBSQRKPEN) �lea wende zich tot de postkantoren. Ongmaagde ituklcea worden la geval van oitl* opneming enkel teruggezonden zoo et ttot �oodlge porto ia biigtYoegd, *!ss"Cq BEHEER EN KEDAKTIE: 9 �icrstiaeistraaS, 9; AncSerSecht� PUBLICITEIT: 76} Anspaciiiaan (Gaurs) �� �>kc mwSerrertte� tl rarzntwoordelijk root katgeeo bXJ ichiijfi. AANKOND1QINOEN worden aangenomen i 75, Anspachlaan (Beurs). � 52, Warraoesberg. ?ub!id teit DE CERF, 54-56.de BroucJterepleia. Office de Publicit�, 36, Nieuwstraat. Brussel. OORLQGSBERiCITfEN. D�CSCEE LEGEEBERICETEN BERLIJN, 21 Augustus. � Ambtelijk be- jicht van hedenmiddag' : Westelijk krijgsveld. Legergroep van kroonprins Rupprecht van Beieren : Bii Vieux-Berqti�BV Merville en ten zuiden der Leie sloegen de in het v��rterrein onzer nieuwe linies achtergelaten voetvolk-aldewlin- gen herhaaldelijk Engelsche aanvallen en Klet- sere aanvallen af. Machinegeweren en geschut berokkenden aan den vijand zware verliezen. Voetvolkgevechten aan beide kanten der Scarpe en ten noorden der Ancre. Legergroep van kolonel-generaal Boehn : iTen noordwesten van Roye sloeg een sedert den 9 Augustus op brandpunten des strij�s vechtende uit garde- en neder-Saksische reser- veregimenten bestaande divisie herhaalde he- vige aanvallen des vijands at. Door een eigen aanval in de vijandelijke Unies, maakten zU gevangenen. Tusschen Avre en Oise steeg de geschutstrijd 's namiddags tot groote hevig- heid. Aan b�ide kanten van Crapeaumesnil, ten noorden en ten zuiden van Lassigny en op de hoogten ten zuidwesten yan JMoyon rukte de vijand herhaaldelijk voot hevige aanvatten op; zij zakten in ons vuur df in tegenaanval ineen. Op het slagveld tusschen Ancre en OU�e we�- den volgens berichten der troepen sedert d�it � Augustus over de 500 vijandelijke pantser- autos vernield. Tusschen Oise en Aisne is gisteren de sedert fiemige dagen verwachte, op 18 en 19 Augustus door hevige aanvallen ingeleidde herhaalde doorbraakpoging des vijands begonnen. Na He- vigste stijging van het geschut vielen wit to 'en zwarte Franschen 's morgens vroeg in diepe gelederen, gesteund door talrijke pantserautos, op een front van 25 kilometer breedte aan ; zij drongen op enkele punten in onze voorste linies binnen. Tegen den middag was de eerste aan- val des vijands in onze voetvolkgevechtsteliin- gen aan de linie Carlepont ten zuiden van Bie- xancourt-Viezaponin-Pommiers gebroken, fc-ea kracktvolle tegenaanval van Duits�he jagers- regimenten wierp den voorloopig op de Juvi- gny-stelling oprukkenden vijand op J�ieuxy te- rug. Tot in de late avonduren zette de Fransch- man zijn verbitterde aanvallen voort, zij zak- ten op het gansche front in het vuur van ons geschut, gedeeltelijk in onze tegenaanvallen in- t'eii. De doorbraakpogingen des vijands zijn, niettegenstaande het niets ontziende aanvoeren Van krachten, onder de zwaarste verliezen op den eersten gevechtsdag mislukt. Gevechtsvliegers hadden aan het afweren der aanvallen gen werkzaam aandeel. Tijdens nach- telijke tochten vielen onze bommeneskaders den in het aanvalsgebied in nesten geraakten vii- and in dorpen, op spoorwegen en straten suk- >esvol met bommen en machinegeweervuur aan.. BERLIJN, 20 Augustus. � Ambtelijk be- ticht van hedenavond : Tusschen Oise en Aisne is heden de sedert �enige dagen verwachte op 18 en 19 Augustus loor hevige aanvallen ingeleidde herhaalde doorbr�akspoging der Franschen begonnen. Ma verbitterde gevechten werd de eerste stormloop ies vijands in onze gevechtstellingen gebroken. OOSTENRIJKSCH. WEENEN, 20 Augustus. � Ambtelijk be- richt : In den nacht op 19 Augustus deden onze aanvalstroepen ten zuiden van den Sasso Rosso Ven snksesvollen aanval in de vijandelijke l> Aies. In het Asolone-gebied werden Engelscue verkenningsafdeedingen afgeslagen. BULCAARSGH. SOFIA, 19 Augustus. � Ambtelijk bericht � In het boven-Skoembi-dal hebben onze vooi, uitgeschoven posten na een handgemeen ver- scheidene Fransche aanvalsafdeelingen ver- strooid. Bij Monastir, in de Czerna-bocht, ten westen van Dobropolje en aan de oevers van de Var- aar is de wederzijdsche gesdiutbedni vigh ea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes