Geïllustreerde oorlogsgazet

682 0
01 septembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Septembre. Geïllustreerde oorlogsgazet. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g68z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Kummer f fiF-ll I II^TRE-ERHE 5 Centieme OORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt clkcn Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS Z. M. ALBERT, de dappere koning der Belgen. S. M. ALBERT, le valeureux roi des Belges Het heldhaftige Belgisclie leger. — Verdediging eener bnan. I 'hpmïmip armée Relire. — Défense d'une route. I ' Ihhé ' De VerwcestSiîg te Mechelen. - La Dévastation de Malines Oi.d Muzeum en 2 huizen. — Ancien Musée et 2 Maisons (W Z. K. H. LEOPOLD van België, S. A. R. LÉOPOLD de Belgique Kroonprins, Hertogvan Brabant prince héritier, duc de Brabant H Via» H. K. H, Prinses MAKIA-JOSc Z. K. H. Frins KAREL THEODO van België Graaf van Vlaanderen S.A.R. la Princesse MARIE-JOSÉ S. A. R. CHARLESTHÉODOr de Belgique Comte de Flandre Onze Bondffenonten = Nos Alliés NIKOLAAS II Czaar aller Russen Tsar des Russes GEORG V Koning van Engeland Roi d'Angleterre RAYMOND POINCARÉ Voorzitter der Fransche Republiek m* : ' V H. M. ELIZABETH, de edelmoedige Koningin der Belgen S. M. ELISABETH, la noble reine des Belges Na den slag rond Luik. Het zoeken naar dooden en gekwetsten nabij het Duitsche kamp. La^recherche des niorts et des blessés près du camp allemand auxf_environs§deîLiège. )e Yerwoesting te Mechelen. - La Dévastation de Malines Achterkant der Schipstraat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Geïllustreerde oorlogsgazet appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes