Halle en omstreken

180 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Août. Halle en omstreken. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3qn6k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier jaren reeds zijn verloopen, sedert we van huis weggingen en, we herinneren hel ons nog zoo wel, den morgend van hel Iieengaan, heel de l'a mi lie was samen gekomen om afscheid te nemen, de goede reis te wenschen, een « God bewai-e u » toe te sturen en, voor wie nog verder spre-ken kon, om moed en betrouwen in te boeze-men, betrouwen vooral op de machtige Yrouw van Halle, die ons beschermen en gebieden zou. Toen waanden we, moeder lief, dat de oorlog niet lang duren kon en dat we weldra wederom gelukkig gingen samen zijn, de moeder met haar kind en het kind met zijn moeder.Uw moederlielde kon ten langer laatste de tranen niet weerhouden, zoo lang bedwongen om ons hart niet te scheuren en die tranen, die we glinsteren zagen dien dag, ze vloeien nog, dewijl de oorlog immer aanduurt met zijn langen'reeks ellenden en uw zoon steeds uitblijft, zoo ver verwijderd van uw moeder-hart. Gelijk den eersten dag van de wereld-ramp, zoo zijt gij nu nog bekommerd om ons lot, doch, laat ons O. L. V. van Halle dank-baar zijn, zij heeft ons bewaard en onze en uwe gebeden zoo welwillend aanhoord. I Gevaar was groot menigmaal en we vragen ons nu nog angstval af, hoe we gespaard zijn gebleven, terwijl menigeen onzer makkers aan het leven en aan hun moeder werden ontrukt. t Zijn de schikkingen der Yoorzienigheid, moeder, nooit zagen wij dit beter in en, hoe ze ook wezen tegenover ons, wij aanbidden ze, want we weten dat zij uitgaan van wege Gods grenzelooze goedheid. Intusschen blijft de vaste hoop ons bij, d we weldra elkander zullen wederzien. Moge O. L. V. van Halle er ons toe helpei CENSUUR

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Halle en omstreken appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes