Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

348 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mars. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k931w8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\nmnipr J- Maârf 1917 WÛRÙ'S VERSPREIk £f7 UERZÛffoEf7 Afin F\L C£ Sûl&ASEf? ÛER K/«Sûf7& T2KÊZF52T Ef? nooGS^fru^ui r\iF r?/in ai\rf& APAF\/Fr7ïf\/v\RKiM2 £10 ttfMn£^&7:f/"(ir7i5^nF RFs.Trt\lRf7 Lente en Hoop. Nu vjfart de Lente over de landen, en dooi de dagen en de naëhten gaat de trillendc sli-ee ling van haar levenwekkenden adem. Nu gutst hel juichende1 zonneliéht over di wachtende aarde en kitlelt de bezemschrak twijgen in heesters en hagen dat hel leven ei weer in komt, en ze zich draaien en keerei naar 't iicht. Jongens, nu gaat er ginder in uwe streek on de onde Vrijheid van Hoogstraelen, om 't vre-dig-lieîlige !and van de, Kempen, een rillin| over de korstbruine lieide, door de dennebos schen en de boomen langs de wegeri, en dt lentelueht komt als een streuveling van aaien de handen over de doode aarde, en 't loof vai de veilrank ruttelt zijn blaren tegen onde ge-vels.De menschen staan er nu voor h un deuren in den tuih of op het land, en kijken in d< lucht. In den avond hoort men de stemmei van spelende kinderen die los en blij klinkei door de schemering. En wie van u, mijn goede trouwe jorigen; der Kempen, wie van u die daar een vader o een moeder heeft, of een vrouw en kinderen die wete nu dal ze daar ginder de ontwakendi dagen komen zien met nieuw verlangen, me nieuwe hoop. Ze verlangen hua liai t tlit da het nu komen zal, het einde van de ellende het einde van dieu hatelijken dwang waaron der ze bijna drie jaar hebben moeten leven, ei of nu aldra de dag zal komen van de blijch terugkomst. Ze hebben zoo lang gewacht, ge wacht, altiid maar aewacht Om lnm voorhoofd ligt er eOn ernstige rim-pel, om bon mond een bi Itère trek, in hun oogen een blijde glans. Ilunne liefde voor u is verduizenddubbeld, maar dààr is ook iels in hun liart gekomen dat ze vroeger niet kenden, en dat is : verbittering, verbittering tegen de loeders die hun al dit hartzeer hebben aange-daan, die hun land vernield en verarmd, hun zoncn gedood of in slavernij weggevoerd hebben.Jongens, ik weet hoe ge daar nu staat, aan den Yzer, hoe de ellende van koude dagen en ijzige naehten bij u alras tôt het verleden be-hoort, en ge de blikken richt lot de komende dagen en diugen. Hoe ge staart over de bruine aarde en zakken en de balkstompen van de loopgracht naar de andere zijde, waar 't uw land is, van u, en van niemand aaders.Dit land behoort u toe, zooals het recht u toebehoort te leven, en het recht een vrije man te zijn, en geen kneeht van vreemdelingen. Weze uw arm van staal en weze uw hart van steen voor de daden die u te wachten staan, gij, zonen van een ras dat hard Ls en taai als 't eikenhout van uw bossehen. Slaat uw slageu op de sehurken die eer en recht met de voeten treden, en als zeloten van een verwaan-de, die keizerlijke profetenmanieren aan-neemt, denken dat hun ailes is toegelateu 0111-dat ze Duitschers zijn. De dagen die komen zullen moeten u man-moedig zien staan in den dans en den daver Van 't vuur, met de landen op elkaar geklemd, als de vrije kampioenen voor de heiligste zaak. Jongens van de Kempenstreek, legt de handen in elkaar als tôt den duurste der eeden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes