Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

949 0
01 janvrier 1915
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Janvrier. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3wt23/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ii'J •it' fi*J M» ft'! '■m =••1 •it' €••1 iil« fill Ét' fl'ï iK' tui •il' inï •il' fiii •il' ?••= •il' fi'i •il* fi'f •il' frtl •il* f»»i •K' fwi •K' =••1 •K' f«i •31' Ciii •if* !••= •il' •11' l"i •il' ft'l in* fi'l •il' wï •it» =••1 •il» f»»! •il' f«i 'il' f«J •II» f»i •il' l"l •Ifi I") •K' l"i •id l«»i •ie» l'ti •11» lui l'ti 'M' i'.i •if» Het Rood Kruis Nr. 4 — 1915 •}fï „Inter arma caritas" '% t>" I'tf^ •Mi l'«i •If» Das Rote Kreuz ■ «La Croix Rouge l'ti •lü !••) 'M' C"i •if* ftii •if* f"i Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes '11' f"i lift Uitgever — Herausgeber — Éditeiak Prof, Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, Bd . Bischoffsheim. f"i lift f"ï 'M* ftii •Mi La Croix Rouge n'a en vue que les interets de l'humanité. . Elle ne s'occupe pas de politique, n'appar- tient a aucun patti ni a aucun culte. ftii Das Rote Kreuz dient nur den Interessen der Menschlichkeit. Es ist von keiner Politik, keiner Partei, keiner Konfession abhangig. Het Rood Kruis ÉJient alleen de belangen der menschelijkheid. Het hangt van geen politiek, geene partij, geen godsdienstbéïijdenis af. M' fni 'M' f"i Bruxelles. Dimanche, Ie 20 juin. Brussel. Sonntag, den 20. Juni. Brussel. Zondag, 20 juni. Mi lui 'if' fiii iMi l"i Soins pour les invalides de la guerre. Capacité de travail par des membres artificiels. Fürsorge für die Kriegsinvaliden. Arbeitsfahigkeit durch Gliederersatz. Verpleging der Oorlogsinvalieden. Werkvermogen door kunstmatige ledematen. •if» f"i lift ftii •if' lui 'if' fiti 'M* lui 'if' {ui •if» l"i •if' fut 'M' C") •if» i"i 'M' fiii 'il* i"ï •ifi f»») ill» f"i •M' lui •M* f«i •if« f«I •il» =••1 •K' Oberstes Gesetz ist, da6 der Verwundete möglichst wieder an seiner alten Arbeitsstellè und in der Heimat beschaftigt wird. Keine Almosen, sondern möglichste Erwerbs- fahigkeit! Het eerste verelschte is dat de gewonde, indien eenigszins mogelijk, opnieuw in zijn vroegere bediening en in zijn geboorteplaats zijn werk herneemt. Geen aalmoezen, doch werkvermogen! La loi suprème dicte que les estropiés soient, f»»J dans la mesure du possible, replaces en leur •!!? •Il' ancien milieu ou même occupés dans leur i» ville natale. •IV fl»J .'•! is§wii, 1-1i''«iiiR#A*i;^^ Pas d'aumönes, mais capacité de travail!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes