Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Janvrier. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7k01w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr.3 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. —- La Croix Rouge. 3 De hospitaalhulp wordt door velen bestreden, terwijl de familiehulp door niemand betwist wordt. De redenen daartoe moeten wij gedeelte-lijk aan ons zelf als vrouwen toe-schrijven en daarom beproeven ze te overwinnen. Niemand weet zoo goed als de geneesheeren, hoe lichaam en ziel als geheel bijeen behooren. Is de ziel ziek, wordt de mensch door huiselijke zorgen neergedrukt, dan kan het lichaam eveneens heel moeilijk recht komen. Om nu de ziel te ge-nezen, moet de hospitaalhulp in de eerste plaats het hare bijdragen. Daarbij valt niet uit het oog te ver-liezen, dat de medewerking van de vrouw ondergeschikt moet zijn aan het werk van de mannen. Een vrouw moet toch niet zelfstandig zijn, om goed werk te verrichten, en de vraag-stukken welke zich bij de hospitaalhulp voordoen, liggen zoodanig in het werkgebied van den geneesheer, dat de vrouwen zich volkomen aan de dokters moeten ondergeschikt maken. Dat zulks niet aanstonds met aile klaarheid duidelijk gemaakt werd, toen de hulpverleening in het hospitaal in gang gesteld werd en dat er vroeger zoo veel versnipperd werk in de lazaretten gedaan werd, is wel een reden waarom de geneesheeren in den beginne de hulpverleening in het lararet afgekeurd hebben. Vandaag zou ik willen zeggen: het is reeds veel verbeterd. Wij zijn met de hospitaalhulp te Berlijn begonnen en richten ze zoodanig in, dat een dame, welke reeds zeer langen tijd in een lazaret aïs pleegzuster werkzaam is, en het vertrouwen der geneesheeren reeds door haar gansche loopbaan gewonnen heeft, de lazarethulp ver-leent. Op deze wijze is het ons gelukt, het wantrouwen af te wenden. Wij hebben ook reeds het genoegen gehad, dat sommige dokters ons verzocht hebben, pleegzusters te sturen naar andere hospitalen, omdat zij er zelf geen genoeg hadden. Uit het groote aantal dames die zich bereid toonden daartoe, hebben wij hun diegene ge-stuurd waarvan wij konden hopen dat zij als wegbereidsters kunnen optreden, zonder onzen goeden naam afbreuk te doen. Ik wilde er den nadruk op leggen, dat onze pleegzusters als zoodanig niets te maken hebben met de ver-plegingsmaatregelen in het lazaret. Dat moet men zich goed in het hoofd prenten. Zij moeten doof, blind en stom zijn tegenover ailes wat ze zien en hooren en waarmee ze niets te maken hebben. Anders zijn moeilijk-in het lazaret tusschen de pleegzusters en de leidende persoon onver-mijdelijk. Dat is geen gemakkelijke zaak. Want zeer dikwijls komen dan de zieken ook met allerlei gedachten en klachten bij zulk een pleegzuster, selbst als Frauen zuschreiben und daher versuchen, sie durch die Verhâltnisse zu iiberwinden. Kein Mensch weiB so gut wie die Aerzte, wie Leib und Seele als ganzes zusammengehôren. Ist die Seele krank, driicken den Menschen hàus-liche Sorgen, so kann auch der Kôrper sich sehr schwer aufraffen. Um die Seele gesunden zu machen, dazu soll nun die Lazarettfiirsorge in erster Linie ihre Hilfe anbieten. Dabei ist nicht zu vergessen, daB sich hierin die Mitarbeit der Frau der Arbeit der Mânner unter-ordnen muB. Eine Frau braucht ja auch nicht selbstàndig zu sein, um eine gute Arbeit zu Ieisten, und die Fragen, die sich bei der Lazarettfiirsorge er-heben, gehen so sehr in den Bereich des Arztes, daB die Frauen ihre Sache jener der Aerzte vollstândig unterordnen miissen. DaB dies nicht gleich mit unerbitt-licher Schàrfe betont wurde, als die Lazarettfiirsorge angeregt,und daB friiher so viele wilde Arbeit in den Lazaretten ausgeiibt wurde, ist wohl mit ein Grund, warum sich die Aerzte anfangs gegen eine Lazarettfiirsorge gestrâubt haben. Ich môchte heute sagen: Es ist doch schon besser geworden. Wir haben mit der Lazarettfiirsorge in Berlin an-gefangen und fiihren sie in der Weise durch, daB eine Dame, welche bereits sehr lange in einem Lazarett als Pflegerin tâtig ist und sich das Vertrauen der Aerzte bereits durch ihr ganzes Auf-treten gewonnen hat, die Lazarettfiirsorge ausiibt. Auf diese Weise ist es uns gelungen, dem MiBtrauen zu begegnen. Wir haben auch bereits die Freude gehabt, daB einzelne Aerzte uns gebeten haben, in andere Lazarette Fiirsorgerinnen zu schicken, weil sie selbst nicht genug Fiirsorgerinnen hatten. Aus der groBen Zahl der sich meldenden Damen haben wir ihnen diejenigen zugesandt, von denen wir hoffen durften, daB sie als Pioniere vorgehen kônnten, ohne unsere gute Sache zu schâdigen. Ausdriicklich môchte ich betonen, daB unsere Fiirsorgerinnen als solche mit den PflegemaBnahmen im Lazarett nichts zu tun haben. Dariiber miissen sie sich vollstândig klar sein. Sie miissen taub, blind und stumm sein gegen ailes, was sie sehen und hôren und was sie nichts angeht. Sonst bleiben Schwierigkeiten im Lazarett zwischen den Pflegerinnen und den verantwortlichen Persônlichkeiten nicht aus. Das ist eine schwierige Sache. Denn sehr oft kommen nun auch die Kranken mit ihren verschiedenen Ge-danken und Klagen zu einer solchen Lazarettfiirsorgerin, die ja nun auch denken mag, daB diese oder jene Klage nicht so ganz ohne Grund sei. Es ist aber daran festzuhalten, daB die Fùr-sorgerin keine Kritik zu tiben, sondera das Vertrauen des Kranken in seine Behandlung nur auf das âuBerste und possible, si le service d'ambulance ne nous prêtait son concours. A rencontre de l'assistance à la famille qui ne compte aucun adversaire, celle accordée à l'ambulance en a beaucoup. C'est à nous femmes, que nous devons attribuer partiellement les causes de cet antagonisme, et tâcher de le vaincre par des faits. Personne ne sait aussi pertinemment que les médecins que l'âme et le corps ne forment qu'un tout. Le corps peut difficilement résister si l'âme est malade, si des ennuis domestiques accablent l'homme. L'assistance à l'ambulance devra donc, en premier lieu, se consacrer à la guérison de l'âme. Il ne faut cependant pas oublier qu'ici la collaboration de la femme devra être subordonné au travail des hommes. Il n'est pas nécessaire qu'une femme soit indépendante pour effectuer un bon travail et les questions qui surgissent dans l'assistance accordée dans les ambulance font tellement partie du domaine des médecins, que les femmes doivent complètement subordonner leur cause à celle de ceux-ci. Au début, les médecins se sont probablement si énergiquement opposés à une collaboration de la femme parce que la condition de subordination n'avait pas été suffisamment observée, ce qui avait donné lieu à un travail désordonné dans les ambulances. Aujourd'hui, je suis d'avis que cet état de choses s'est beaucoup amélioré. Nous avons débuté à Berlin dans ce genre d'assistance et nous la pratiquons de telle façon, qu'une dame, qui pendant longtemps a été infirmière et a gagné par sa manière d'être toute la confiance des médecins, est chargée de cette assistance. Nous sommes donc parvenues à triompher de la méfiance. C'est avec la plus grande satisfaction que nous avons reçu de plusieurs médecins la demande d'envoyer des dames de charité dans leurs ambulances parce qu'il en manquait. Nous avons choisi, parmi les nombreuses dames qui se sont offertes, celles qui nous semblaient propres à servir d'exemple et à ne pas nuire à notre bonne réputation. Je tiens à appuyer sur le fait que les dames de charité n'ont aucunement à s'occuper des mesures sanitaires, c'est une chose dont elles doivent être persuadées. Il faut qu'elles soient muettes, aveugles et sourdes à tout ce qu'elles voient et entendent qui ne les regardent pas, sinon les désagréments entre les personnalités responsables de l'ambulance peuvent difficilement être évités. C'est une chose très délicate. Souvent les malades viennent se plaindre auprès de la dame de charité et celle-ci est parfois encline à penser que l'une ou l'autre de ces plaintes est fondée. Par principe, l'assistance doit s'abstenir

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1915 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes