Het volkswelzijn

156 0
26 avril 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Avril. Het volkswelzijn. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5m6251gg4v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N-i> o, ^J^t^if^> Abonnementen voor België s l,50fr. per jaar g Centiem het numnm Men schrijft in op alle Postbureelen des lands. Al de abonnementen eindigen op 31 December, woord en beeld, dat dieren onnuttig plagep en kastijden zonder reden, ze moedwillig en kwaadaardig maakt. Niemand zeker, die ken over de rechten De mehsch alleen, stand, door God, m spre- juisj oordeelt, zal van de dieren! iiid met wil en veraappij et Engelseh Vorstenpaar ie Par-, - kö:iinljin Jlnhj én. MèVroivw Poincaré op ipeg naar de.«revue» van Vtencennes hei hun schelen dat mot duizenden kinderen op de straat zouden slenteren bij gemis aan onder wijslokalen,, als zij maar verhinderden dat die kleinen den naam Gods met eerbied leerden uitspreken, als zij maar het hunne hadden bijgebracht om eten godsdienst uit die jonge gemoederen te rukken,was hun program in zake van opvoeding volbracht , zij kraaiden victorie en rustten op hunne lauweren. Is het dan te verwonderen dat ook het aantal onderwijzers daalde, dat het van 157 OOO tot lifö.eqO zonk en zelfs het getal leerlingen minderde. Gelukkiglijk zijn er cijfers in de begrooting van het Fransche schoolwezen die op verre na niet verminderd zijn. Wel integendeel. Maar aardig; zij, die met leede oogen op het verval van het onderwijs staren, leggen de minste verrukking aan den dog wegens de cijferverhooging, waarop wij hier doelen. Zoo zijn de Franschea een wispelturig, lastig, moeilijk tevreden te stellen volk. Weihoe, de uitgaven \c het onder- «/jit? .ciocfM) v-m ^3t"--'"'n 'fOOOiz-vi 370 rniiimrii ir, ïvTó. Eene ferenre aandikking van m millioen -i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes