Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent

762 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vq2s46j10r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S- K. V. M. S. XJ. G. W. YEEFt 191&-16-1V-18-19 Verslag der werking in t9t8 In aile opzichten is het jaar 19x8 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens voorziende naar de maten van zijne krachten. De rechtstreeksche strijd tegen het zedenbederf werd zooals in do verloopen jaren met de meeste vlijt voortgezet. Kosteloos werden in het veldleger verspreid de laatste duizende exemplaren van de 40.000 brochuren « Voor onze vrouwen ». Onophoudend werd gezorgd voor eene verspreiding op ruime schaal van de prachtige reeksen kunstzegels, die heel het leger door en te allen tijde de jongens tôt reiner leven en echter mannenfierheid opwekken. Van de brochure « Jeugdschoonheid » werden 10.000 exemplaren in omloop gebracht. Een kostelooze leenboekerij bestaande uit 5.000 vlugschriften en 1000 boeken, zendt dagelijks boeken en vlugschriften rond tegen de zedeloosheid. Een nieuw vlugschrift — over het huwelijk — is in druk. Als propaganda werden 45.000 Vlaamsche en Fransche kalenders met de leuzen tegen de zedeloosheid uitgsdeeld. 60.000 kalenders 1919 met leuzio tegen de zedeloosheid zullen in de maand December kosteloos verspreid worden. Maar niet alleen rechtstreeks dient het gevaar bekampt. Het lossen van aile banden met hun vroe^er levensbezigheden, de ledige uren van verveling zijn inede van de grootste oorzaken door dewelke onze jongens wegglijden naar de zedeîijke ontaarding. Hen weer belangstelling inboe-zem n voor huti vak en steeds behulpzaam zijn in een flinke teknische opleiding, de gedachten van onze soldaten tôt meeruere levensernst leiden en hen met vertrouwen in eigen kracht de toekomst laten inkijken, dat is da hûogsts geestelijke weldaad die onze Yzerjongens kan te beurt vallen. Daarom werden de grootste offers gebracht om de vakboekerij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1910 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes