Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.

557880 0
01 janvrier 1919
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1919, 01 Janvrier. Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bk16m33p8w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S. K. V. H. S. TJ. C. W. YZEJH 191 S-16-17-18-19 Verslag der werking in 1$18 In aile opzichten is het jaar 1918 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens voorziende naar de maten van zijne krachten. De rechtstreeksche strijd tegen het zedenbederf werd zooals in d© verloopen jaren met de meeste vlijt voortgezet. Kosteloos werden in het veldleger verspreid de laatste duizende exemplaren van de 40.000 brochuren « Voor onze vrouwen ». Onophoudend werd gezorgd voor eene verapreiding op ruime schaal van de prachtige reeksen kunstzegeîs, die heeJ het leger door en te allen tijde de jongens tôt reiner lcven en echter mannenfierheid opwekken. Van de brochure « Jeugdschoonheid » werden 10.000 exemplaren in omloop gebracht. Een kostelooze leenboekerij bestaande uit 5.000 vlugschriften en 1000 boeken, zendt dagelijks boeken en vlugschriften rond tegen de zedeloosheid. Een nieuw vlugschrift — over het huwelijk — is in druk. Als propaganda werden 45.000 Vlaamsche en Fransche kalenders met de ieuzen tegen de zedeloosheid uitgsdeeld. 60.000 kalenders 1919 met leuzen tegen de zedeloosheid zullen in de maand December kosteloos verspreid worden. Maar niet alleen rechtstreeks dient het gevaar bekampt. Het lossen van aile banden met hun vroeger levensbezigheden, de ledige uren van verveling zijn mede van de grootste oorzaken door dewelke onze jongens weggiijden naar de zedelijke ontaarding. Hen weer belangstelling inboe-zemen voor hun vak en steeds behalpzaam zijn in een flinke teknische opleiding, de gedachten van onze soldaten tôt meerJere levensernst leiden en hen met vertrouwen in eigen kracht de toekomst laten inkijken, dat is de hoogste geestelijke weldaad die onze Yzerjongens kan te beurt vallen. Daarom werden de grootste offers gebracht om de vakboekerij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection